Heb ik toestemming nodig voor woningruil?

Heb ik als huurder toestemming van de verhuurder nodig voor woningruil en wat kan ik doen als deze toestemming uitblijft?

Woningruil

Antwoord

Ja, als u van woning wilt ruilen moet u toestemming vragen aan uw ver­huurder. U kunt dat het beste schriftelijk doen. Als de verhuur­ders toestemmen is de ruil zo goed als rond. Hierbij kunt u ook nog een huisvestings­vergunning nodig hebben. Informeer daarom altijd in de ge­meente waar de wo­ning staat of u een vergunning nodig heeft en of u aan de eisen daarvoor voldoet.

Nieuwe huurovereenkomst

Gaan de verhuur­ders akkoord met de ruil, dan komen er vervolgens bijna altijd nieuwe huurover­eenkom­sten tot stand. Stemt de ver­huurder niet in met uw verzoek, dan kunt u de sector kanton vragen om de woning­ruil vast te stellen. Ook als wo­ning­ruil volgens het huur­contract niet mag, is het mogelijk om via de rechter een woningruil te bewerkstelligen. Dit heet een indeplaatsstelling.

Zwaarwichtig belang

De rechter kan het verzoek alleen toewijzen als u een zwaarwichtig belang heeft bij de woning­ruil. De belangen van uw ruilpartner spelen in deze procedure geen rol. Zo’n zwaarwichtig belang is bijvoorbeeld de noodzaak om te verhui­zen naar een benedenwoning omdat het traplo­pen te zwaar wordt of dat u elders in het land moet gaan werken en uw gezinsleven hierdoor niet wilt laten ontwrichten.

Ruilpartner moet huur kunnen betalen

Het verzoek zal door de rechter moeten worden afgewezen als de ruilpartner onvol­doende waarborg biedt dat hij de huur zal kunnen betalen. Het kan dus handig zijn om bij het zoeken van een ruilpartner na te gaan of uw financiële situaties enigszins overeenstemmen. Als dat vereist is, moet de huurder met wie u wilt ruilen bovendien een huisves­tin­gsvergunning aan de rech­ter kunnen overleggen.

Oude overeenkomst voortzetten

Het is belangrijk om er bij stil te staan dat als de rechter de indeplaatsstelling toewijst, de bestaande huurover­eenkomsten gehand­haafd blijven. Het enige dat verandert, is dat de verhuurders andere huurders hebben gekregen. U zet de bestaande huurovereen­komst van de oude huurder dus voort en treedt als het ware in diens rechten en plichten. Wel kan de ­rechter nadere voorwaar­den aan de woningruil verbin­den, bijvoor­beeld dat de andere huurder een waarborg­som aan de verhuur­der moet betalen.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kunt u (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum30 januari 2008
woningruil

Verder advies nodig?

Bel de Huurderslijn
020-5517755

  • Persoonlijk & actueel advies voor leden
  • ma t/m do: 10 - 13 uur
    dinsdag ook 18.30 - 20 uur

 

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen