Hebben we recht op een actuele puntentelling?

Wij hebben onlangs ontdekt dat er in ons complex niet per appartement een berekening is van het aantal punten. Er is wel een (oude) puntentelling. Deze is echter niet geactualiseerd. We denken overigens niet dat de huren te hoog zijn. Mijn vraag is of de woningcorporatie verplicht is een actuele puntentelling te geven of dat dit voor oude gebouwen niet van toepassing is.

huurprijs berekenen

Antwoord

Uw verhuurder is niet verplicht u een puntentelling van de woning te geven, al mag dat natuurlijk wel. Een puntentelling kan worden gemaakt voor alle (on)zelfstandige woonruimte. Het doet er niet toe of er sprake is van een oud gebouw of niet.

Maximaal toegestane huur

De puntentelling is van groot belang om te kunnen nagaan of de huur van de woning niet te hoog is. Het puntentotaal van de woning correspondeert met een maximaal toegestane huur. Meer huur dan dit bedrag is niet toegestaan, minder uiteraard wel. Is de huur hoger dan de maximaal toegestane, dan kan die alsnog worden verlaagd via een procedure bij de Huurcommissie.

Rekenprogramma

Wie zelf een puntentelling van de eigen woonruimte wil maken, kan daarvoor onder meer terecht op de website van de Huurcommissie. Daar vindt u online rekenprogramma’s voor de maximaal toegestane huur van zelfstandige woonruimte en onzelfstandige woonruimte (kamers).

Het puntenstelsel is opgenomen in de bijlage van het wettelijke ‘Besluit huurprijzen woonruimte’. U kunt dit downloaden van bijvoorbeeld www.overheid.nl, onder de knop ‘wet- en regelgeving’.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kunt u (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum28 september 2014
huurcommissie
puntenstelsel

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen