Hebben wij recht op plaatsing van een lift?

​Ik huur al 25 jaar van een woningcorporatie. Ik woon op de derde verdieping en nu ik ouder word begin ik behoefte te krijgen aan een lift. Enkele buurvrouwen delen dat gevoel in ieder geval en waarschijnlijk nog wel meer huurders. Volgens ons leent het complex zich prima voor de aanleg van een kleine of open lift. Maar volgens de corporatie hebben we geen recht op een lift. Klopt dat?

Liftknoppen

Antwoord

Ja. Maar dat is een nogal botte reactie van de verhuurder, waaruit weinig begrip en respect spreekt voor de wensen onder trouwe huurders zoals u. Uw verzoek afdoen met alleen de opmerking dat u geen recht heeft op een lift getuigt van weinig interesse in het wel en wee van de huurders.

Bewonerscommissie

Omdat een lift een voorziening is voor alle huurders ligt het voor de hand dat een bewonerscommissie of huurdersorganisatie dit onderwerp voor overleg met de verhuurder op de agenda zet. Wettelijk hebben ze daar het recht toe. Als er geen georganiseerde huurders zijn kan een werkgroepje van gemotiveerde huurders worden gevormd dat het overleg met de verhuurder aangaat. De eventuele komst van een lift heeft niet alleen voordelen voor de huurders. Voor de verhuurder kan dat een zinvolle investering zijn. Het complex wordt er aantrekkelijker op voor de huidige én toekomstige huurders en de waarde ervan stijgt. De lift is tenslotte een flinke kwaliteitsverbetering. Dat kan bij eventuele verkoop van woningen in de toekomst ook meer inkomsten opleveren.

Meer woningwaarderingspunten

Verder is het wettelijk mogelijk om van de huurders een – redelijke – tussentijdse huurverhoging te vragen als de lift wordt geplaatst, terwijl ook het aantal woningwaarderingspunten van de appartementen hoger wordt als er een lift is. Dat betekent dat de wettelijk maximale huur hoger komt te liggen en dat de verhuurder ook op die manier de kans krijgt om zijn investering terug te verdienen.

Haalbaarheidsonderzoek

Kortom, met een ondoordachte afwijzing van uw suggestie hoeft u geen genoegen te nemen. De komst van een lift is weliswaar niet wettelijk af te dwingen, maar het is redelijk als de verhuurder minimaal bereid is tot overleg over dit onderwerp. En dat hij bijvoorbeeld een (technisch en financieel) haalbaarheidsonderzoek naar liftplaatsing doet of laat doen is ook niet te veel gevraagd, meent de Woonbond.

Klachtencommissie

Reageert de verhuurder helemaal niet enigszins inhoudelijk, dan is een beroep op de klachtencommissie van de corporatie naar onze mening gerechtvaardigd.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kunt u (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum2 februari 2012
senioren
wonen en zorg

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen