Hoe beweeg ik mijn verhuurder tot energiebesparende renovatie?

Wat kan ik doen om mijn verhuurder zover te krijgen dat hij mijn oude cv-ketel vervangt en dat hij isolatie aanbrengt?

Bouwvakker isoleert muur

Antwoord

Daarvoor kunt u de verhuurder wijzen op artikel 243 uit boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (BW), waarin staat:

  1. Indien woonruimte in een gebouwde onroerende zaak voorzieningen behoeft als bedoeld in lid 2, kan de rechter op verzoek van de huurder bepalen dat de verhuurder verplicht is deze verbetering op eigen kosten aan te brengen, mits de huurder zich bereid heeft verklaard tot het betalen van een huurverhoging die in redelijke verhouding staat tot deze kosten. Van deze bepaling kan niet ten nadele van de huurder worden afgeweken.
  2. Voorzieningen als bedoeld in lid 1 zijn:
  • a. het thermisch isoleren van de uitwendige scheidingsconstructies;
  • b. het thermisch isoleren van de constructie die de scheiding vormt met de kruipruimte;
  • c. het ten behoeve van de verwarmingsinstallatie plaatsen van een verwarmingsketel met een opwekkingsrendement van ten minste 80%, indien de bestaande verwarmingsketel ten minste tien jaren oud is.

De huurder kan de verhuurder op basis van dit artikel zo nodig via de rechter dwingen om één of meer van de bovenstaande voorzieningen aan te brengen. Daarbij gaat het dus om isolatie van gevel, dak, en ramen (''uitwendige scheidingsconstructies") om isolatie van de vloer ("constructie die de scheiding vormt met de kruipruimte") en om het plaatsen van een cv-ketel met een rendement van minstens 80%. Uw huidige ketel moet daarvoor wel minimaal tien jaar oud zijn.

Uitspraak van de rechter

De rechter kan beslissen dat de verhuurder verplicht is één of meer van deze verbeteringen aan te brengen, maar de rechter doet dat alleen als de huurder zich ook bereid verklaart daarvoor een tussentijdse huurverhoging te betalen die in redelijke verhouding staat tot de kosten die de verhuurder voor de voorzieningen moet maken.

Eerst schriftelijk voorstel

Als u vindt dat de verhuurder één of meer van de in het wetsartikel genoemde voorzieningen zou moeten aanbrengen, moet u hem dat eerst schriftelijk voorstellen, inclusief uw bereidheid om daarvoor een redelijke tussentijdse huurverhoging te betalen. Ontvangt u op dit schriftelijke voorstel geen of een negatieve reactie, dan kunt u de rechter inschakelen.

Huurverhoging

Door het aanbrengen van de voorzieningen kan het puntenaantal van uw woning – op basis van het woningwaarderingsstelsel – omhoog gaan, waardoor de maximaal toegestane huurprijs hoger komt te liggen. Dat heeft overigens geen invloed op de huurprijs die u na het aanbrengen van de eventuele voorzieningen gaat betalen. De huur mag na het aanbrengen van de voorziening(en) alleen tussentijds worden verhoogd met een bedrag dat in redelijke verhouding staat tot de voor de voorzieningen gemaakte kosten.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kunt u (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum16 juli 2015
energiebesparing
onderhoud
rechtszaak
renovatie

Verder advies nodig?

Bel de Huurderslijn
020-5517755

  • Persoonlijk & actueel advies voor leden
  • ma t/m do: 10 - 13 uur
    dinsdag ook 18.30 - 20 uur
Bijlage
Infoblad Artikel 243
pdf (294,45kB)

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen