Hoe controleer ik of mijn huurprijs geliberaliseerd is?

Hoe kom ik erachter of de huurprijs van mijn woning is geliberaliseerd en of dat terecht is?

Liberalisatiegrenzen t/m 2015

Antwoord

Om na te gaan of uw huurprijs is geliberaliseerd, moet u twee zaken controleren:

  1. wat is de ingangsdatum van de huurovereenkomst
  2. wat was toen de kale huur?

Vervolgens vergelijkt u die gegevens met bovenstaand lijstje met de liberalisatiegrenzen:.

De liberalisatiegrens werd jaarlijks per 1 juli aangepast; met ingang van 2011 gebeurt dit per 1 januari.

  • Uw huurprijs is alleen geliberaliseerd als uw kale huurprijs op de ingangsdatum van het huurcontract hoger was dan liberalisatiegrens die op dat moment gold.
  • De huurprijsliberalisatie gold van 1 juli 1989 tot 1 juli 1994 alleen voor (nieuwbouw)woningen die in die periode voor het eerst verhuurd zijn. Sinds 1 juli 1994 geldt de regeling voor alle huurovereenkomsten.
  • Hebt u een all-inhuur, waarin kale huur en servicekosten niet (in het huurcontract) zijn gesplitst, dan kan uw huur nooit geliberaliseerd zijn.

Terecht geliberaliseerd?

Om te achterhalen of uw huurprijs terecht is geliberaliseerd, vraagt u de Huurcom­missie om de afgesproken aanvangshuur te beoordelen. Dit moet binnen zes maanden na de ingangsdatum van de huur­overeen­komst. Als deze zes maanden verstreken zijn kunt u de aanvangshuur helaas niet meer laten toetsen. Dan is liberalisatie van toepassing, ook al is die niet terecht.

Toetsing aanvangshuur

Uit de toetsing bij de Huurcommissie kan blijken dat uw woning volgens het puntenstelsel een lagere huur moet hebben dan de liberalisatiegrens. In dat geval stelt de Huurcommissie uw huurprijs vast op deze maximaal toegestane huur. Uw huurprijs is dan niet geliberaliseerd meer, en u heeft in dat geval volledige huurprijsbescherming. De huurprijs die de Huurcommissie vaststelt geldt met terugwerkende kracht vanaf de ingangsdatum van de huurovereen­komst.  Oordeelt de Huurcommissie dat uw woning volgens het puntenstelsel een hogere huur mag hebben dan de liberalisatiegrens, dan blijft de huurprijs van kracht die u met de verhuurder bent overeengekomen. De huurprijs is dan terecht geliberaliseerd.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kunt u (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum1 april 2015
geliberaliseerde huurprijs
puntenstelsel

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen