Hoe komt een woningruil tot stand?

Na lang zoeken heb ik iemand gevonden die met mij woningruil wil doen. Hoe moet ik dit verder aanpakken?

Woningruil

Antwoord

Als u van woning wilt ruilen moet u daarvoor toestemming vragen aan uw verhuurder. Het beste kunt u dit schriftelijk doen. Als beide verhuurders (al kan het ook om dezelfde verhuurder gaan) toestemming verlenen is de ruil bijna rond. Soms heeft u nog een huisvestingsvergunning nodig. Informeer in de gemeente waar de woning staat of u een vergunning nodig heeft en of u aan de eisen daarvoor voldoet. Als de verhuurders toestemming geven voor de ruil komen er bijna altijd nieuwe huurovereenkomsten (met hogere huurprijs) tot stand.

Als de verhuurder niet akkoord gaat met uw verzoek, kunt u de kantonrechter vragen om de woningruil vast te stellen. Zelfs als woningruil volgens het huurcontract niet mag, is het toch mogelijk via de kantonrechter een woningruil te verwezenlijken. Dat kan ook als u het niet eens bent met de door de verhuurder voorgestelde hogere huurprijs.

De kantonrechter kan het verzoek alleen toewijzen als u een zwaarwichtig belang heeft bij de woningruil. De belangen van uw ruilpartner zijn in deze procedure niet van belang. Zo’n zwaarwichtig belang is bijvoorbeeld de noodzaak om te verhuizen naar een benedenwoning omdat het traplopen te zwaar wordt. Of dat u elders in het land moet gaan werken.

De kantonrechter moet het verzoek afwijzen als de ruilpartner onvoldoende waarborg biedt dat hij de huur zal kunnen betalen. Als dat vereist is, moet de huurder met wie u wilt ruilen bovendien een huisvestingsvergunning aan de kantonrechter kunnen overleggen.

Let op! Als de kantonrechter het verzoek tot woningruil toewijst, blijven de bestaande huurovereenkomsten (inclusief de huurprijs) gehandhaafd. Het enige dat verandert, is dat de verhuurders andere huurders hebben gekregen. U zet dus de bestaande huurovereenkomst van de oude huurder voort en treedt als het ware in diens rechten en plichten. Wel kan de kantonrechter nadere voorwaarden aan de woningruil verbinden, bijvoorbeeld dat de andere huurder een waarborgsom aan de verhuurder moet betalen.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op jouw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kun je (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum27 april 2018
woningruil

Verder advies nodig?

Bel de Huurderslijn
020-5517755

  • Persoonlijk & actueel advies voor leden
  • ma t/m do: 10 - 13 uur
    dinsdag ook 18.30 - 20 uur

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen