Is een hoge huur voor een slechte woning wel toegestaan?

Wij betalen een huur van bijna 600 euro per maand voor een vooroorlogs huis waaraan vrijwel nooit onderhoud is gepleegd. Er is geen dubbelglas, geen isolatie en het tocht aan alle kanten. We moeten gigantisch stoken, maar alle warmte vliegt zo weg. Er zijn schimmelplekken, het stucwerk laat op plaatsen los, er zitten scheuren in de muur, de ramen zijn elke dag beslagen, er is geen mechanische ventilatie, kortom, te veel om op te noemen. Mag de verhuurder wel zoveel huur vragen terwijl het huis gewoon gerenoveerd of gesloopt moet worden? Als je bij de verhuurder aanklopt doet die er feitelijk niets aan….

oslatend stucwerk

Antwoord

Het is duidelijk dat u bepaald niet het woongenot heeft dat u redelijkerwijs zou mogen verwachten. Deels is dat omdat de woning heel wat gebreken vertoont (vocht, tocht, schimmel, scheurvorming, loslatend stucwerk, geen of slechte ventilatie), aan de andere kant komt dit door de verouderde staat van de woning (enkel glas, geen isolatie).

Huurcommissie inschakelen

Wat betreft de gebreken aan de woning geldt dat u deze schriftelijk bij de verhuurder moet melden, met het verzoek ze binnen redelijke termijn, uiterlijk zes weken na uw brief, te verhelpen. Doet de verhuurder dat niet, dan kunt u de Huurcommissie inschakelen via een onderhoudsprocedure (verzoek tot tijdelijke huurverlaging op grond van gebreken, zie bijlage). Die kan de huur, als er ernstige gebreken worden geconstateerd, flink verlagen. De verlaging blijft gelden tot de gebreken zijn verholpen. Gezien uw bezwaar tegen de hoge huurprijs in relatie tot de kwaliteit van de woning is dit een aan te bevelen stap.

Een ingediende onderhoudsprocedure bij de Huurcommissie is tevens een geldige reden om bezwaar te maken tegen de huurverhoging. Zorg er dan voor dat uw verzoekschrift bij de Huurcommissie is ontvangen vóór de ingangsdatum van het voorstel tot huurverhoging, en stuur uw verhuurder een bezwaar tegen het huurverhogingsvoorstel op grond van de ingediende onderhoudsprocedure.

Verhuurder moet gebreken verhelpen

De gebreken waarvan u kunt verlangen dat de verhuurder ze zo snel mogelijk verhelpt zijn in ieder geval de vocht-, tocht- en schimmelproblemen, de scheuren in de muur en het loslatende stucwerk. Het meesturen van foto’s is aan te bevelen. Vaak zeggen die meer dan woorden…. Ook het ontbreken of onvoldoende functioneren van ventilatievoorzieningen is een ernstig gebrek waarvoor de Huurcommissie de huur fors kan verlagen. Op dat punt moet de verhuurder dus eveneens op afzienbare termijn voor verbetering zorgen.

Enkel glas en ontbreken isolatie geen onderhoudsgebrek

Dat u nog enkel glas en geen isolatie heeft in de woning is niet per definitie een gebrek. De Huurcommissie zal de huur niet verlagen vanwege de aanwezigheid van enkel glas of het ontbreken van isolatie, maar wel bijvoorbeeld wanneer de kieren zo groot zijn in de woning dat het dusdanig tocht dat uw woongenot wordt geschaad. Dubbelglas en isolatie zouden niettemin een forse verbetering zijn, omdat beide maatregelen de warmte langer binnen houden. U kunt de verhuurder – desgewenst in dezelfde brief – verzoeken dubbelglas en vloer-, gevel-, en/of dakisolatie aan te brengen. Als u aangeeft bereid te zijn daarvoor een redelijke huurverhoging te betalen – die in verhouding staat tot de investeringskosten van de verhuurder – is dat zo nodig via de rechter af te dwingen. Uiteraard mag de verhuurder deze maatregelen ook zonder huurverhoging treffen.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kunt u (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum20 juli 2015
energiebesparing
gebreken
huurcommissie
renovatie

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen