Is huurverhoging tijdens renovatie toegestaan?

Wij zitten al wekenlang in de renovatieoverlast, maar vorige week kregen we toch gewoon een aankondiging van de huurverhoging per 1 juli. Mag dat ondanks deze wantoestanden zomaar? Of kunnen we bezwaar maken?

Huisjes op stapels euromunten

Antwoord

De jaarlijkse huurverhoging kunt u helaas niet met succes weigeren vanwege overlast door onderhouds- en/of renovatiewerkzaamheden. Een bezwaarschrift  tegen de huurverhoging vanwege onderhoudsgebreken aan het huis is evenmin zinvol, omdat die wettelijk niet worden erkend als ‘geldige’ reden daarvoor. Echter, wanneer u de gebreken voorlegt aan de Huurcommissie via een onderhoudsprocedure vóór de ingangsdatum van de huurverhoging, is dit wél een geldige reden om bezwaar te maken tegen de huurverhoging.

Bezwaar tegen de jaarlijkse huurverhoging

Het is altijd raadzaam om het voorstel voor de jaarlijkse huurverhoging goed te controleren.  Met de online check van de Woonbond kunt u nagaan of dit voorstel aan alle wettelijke regels voldoet. Als dat niet zo is kunt u met succes bezwaar maken. De huurverhoging (of een deel van de huurverhoging) moet dan worden teruggedraaid. U vindt de online check op www.woonbond.nl/huurverhoging. Als blijkt dat u met succes bezwaar kunt maken krijgt u een voorbeeldbezwaarbrief gepresenteerd die u kunt kopiëren en opsturen naar uw verhuurder.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kunt u (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum16 juli 2015
jaarlijkse huurverhoging
onderhoud
renovatie

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen