Kan ik bezwaar maken wegens een handicap?

Onze woning is onlangs aangepast aan mijn handicap. We kregen die aanpassingen maar voor een klein deel vergoed uit de WMO.  Onze huurprijs is al € 710, maar dreigt nu te stijgen naar € 750. We krijgen een inkomensafhankelijke huurverhoging van 6,6%. Dit omdat we in 2018 net iets meer inkomen hadden dan de inkomensgrens van €43.574,-. Kunnen wij met succes bezwaar maken?

Antwoord

Voor huishoudens waarin minstens één van de bewoners een handicap of chronische ziekte heeft, is een uitzonderingsregeling gemaakt. Wie een beroep doet op deze regeling kan worden uitgezonderd van de extra, inkomensafhankelijke huurverhoging. Om te bepalen wie ziek of gehandicapt genoeg is, heeft de overheid een aantal voorwaarden bedacht.  Voldoet u aan minimaal één van onderstaande voorwaarden?  Dan kunt u met succes een beroep doen op de uitzonderingsregeling.

Voorwaarden:

  • De zorgbehoevende krijgt minimaal 10 uur per week verzorging of verpleging en er is een indicatie afgegeven waarin staat dat die zorg voor minimaal een jaar noodzakelijk is.
  • Er is een indicatie voor verpleeghuiszorg, maar de zorgbehoevende ontvangt die zorg niet omdat de partner of huisgenoot al mantelzorg levert.
  • De woning is aangepast aan de ziekte of handicap, en voor die woningaanpassing is een WMO- of WVG-beschikking afgegeven.
  • De zorgbehoevende heeft een indicatie voor ADL-assistentie (hulp bij handelingen als eten, wassen of toiletgang).
  • De zorgbehoevende heeft een indicatie voor verblijf in een instelling, maar woont thuis.
  • De (huis)arts van de zorgbehoevende kan schriftelijk bevestigen dat hij of zij blind is.

De letterlijke tekst van deze regeling leest u in Staatscourant 2014, nr. 37003 en Staatscourant 2015, nr. 9756. Als uw beroep op de uitzonderingsregeling wordt toegekend, wordt uw huishouden uitgezonderd van de extra, inkomensafhankelijke huurverhoging. Dat zou in uw situatie betekenen dat u 5,1% huurverhoging krijgt in plaats van 6,6% .

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kunt u (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum1 april 2019
jaarlijkse huurverhoging

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen