Kan ik mijn all-inhuur laten splitsen?

In mijn huurcontract staat een all-in huur. Hoe kan ik hier iets aan veranderen?

Bedrag voor huur en servicekosten

Antwoord

Een all-in huur noem je de situatie waarin je als huurder één bedrag betaalt voor zowel de huur als overige kosten (zoals servicekosten en gas, water, licht). Bij een all-in huur heeft de verhuurder geen uitsplitsing gemaakt, waardoor je niet weet hoe hoog de kale huur is en wat de voorschotbedragen voor de overige kosten zijn. Deze bedragen kun je als gevolg hiervan ook niet controleren.

Als je hier iets aan wilt doen kun je om te beginnen je verhuurder om een uitsplitsing vragen. Wil de verhuurder niet meewerken, dan kan bij de Huurcommissie een procedure worden gestart om duidelijkheid te krijgen over de (hoogte van de) huurprijs en het voorschot voor servicekosten en nutsvoorzieningen.

Huurcommissie

Op verzoek van de Huurcommissie zal de verhuurder meestal wel met een uitsplitsing komen. Doet hij dat niet, dan stelt de Huurcommissie de huurprijs en het voorschot voor servicekosten en nutsvoorzieningen vast. De huurprijs wordt dan bepaald op 55% van de huidige all-inhuur en het voorschot voor servicekosten en nutsvoorzieningen op 25% van de huidige all-inhuur. Is na de splitsing de kale huurprijs hoger dan volgens het puntenstelsel redelijk is, dan kun je met een aparte procedure om verlaging van de kale huurprijs verzoeken.

Geen terugwerkende kracht

De door de Huurcommissie vastgestelde huurprijs en het voorschot voor de servicekosten gelden vanaf de eerste van de maand nadat de Huurcommissie het verzoek tot splitsing van de all-in huur heeft ontvangen. Het heeft dus geen terugwerkende kracht.

Huurverhoging weigeren

Zolang de kale huur en de bijkomende kosten niet zijn uitgesplitst, kan je als huurder een voorstel tot (jaarlijkse) huurverhoging met succes weigeren. De kale huur is namelijk (nog) niet bekend, waardoor je de redelijkheid van een huurverhogingsvoorstel niet kunt beoordelen.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op jouw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kun je (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum14 juli 2015
all-inhuur
huurcontract
servicekosten

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen