Kan ik de woning van een kennis overnemen?

Begin dit jaar ben ik verhuisd vanwege een studie. Op dit moment woon ik in een huurwoning van een particuliere eigenaar. Een kennis van mij verlaat binnenkort haar huis van de woningcorporatie. Is het mogelijk dat ik die woning overneem, omdat die goedkoper is dan mijn huis?

Antwoord

Nee. Dat zou alleen kunnen als de woningcorporatie bereid is voor die woning een huurovereenkomst met u te sluiten. De kans daarop lijkt ons minimaal, omdat de corporatie de woning van uw kennis normaal gesproken zal toewijzen aan een (ingeschreven) woningzoekende die daar op grond van de woonruimteverdelingscriteria als eerste voor in aanmerking komt.

Als de corporatie al met u zou willen praten over de woning van uw kennis, zou ze u ook een hogere huurprijs kunnen vragen dan uw kennis nu betaalt. Het zou dan tenslotte gaan om een nieuwe huurovereenkomst, en dan is het vragen van een hogere (aanvangs)huur toegestaan. Een garantie dat u goedkoper uit zou zijn dan in uw huidige woning heeft u dus niet.

Juridische stappen verhuurder

Als u zonder de corporatie in te lichten de woning van uw kennis zou 'overnemen', u de huur voortaan aan de corporatie zou gaan betalen en uw kennis naar een ander adres zou verhuizen, is sprake van ‘contractsovername’. Als de corporatie dat ontdekt, kunt u erop rekenen dat er (juridische) stappen zullen volgen om u uit de woning te krijgen. Dit zal de corporatie – die daarvoor zo nodig wel naar de rechter moet - vrijwel zeker lukken.

Als uw kennis de huur (nog) niet heeft opgezegd, zou het kunnen dat uw ‘illegale’ verblijf - dus zonder de corporatie in te lichten - korte(re) of lange(re) tijd kan voortduren voordat de corporatie dit te weten komt. Als ze vroeg of laat toch van de situatie op de hoogte raakt, zal de corporatie hoogstwaarschijnlijk ook dan - naar verwachting succesvolle - juridische stappen nemen.

Goedkopere woning zoeken via reguliere kanalen

Kortom: het beste is om via de reguliere kanalen - inschrijven als woningzoekende voor het corporatieaanbod, reageren op aanbod van particuliere/commerciële verhuurders waarvoor geen inschrijving als woningzoekende nodig is - op zoek te gaan naar (goedkopere) woonruimte. Het duurt misschien langer, maar dan heeft u daarna wel een rechtmatige huurovereenkomst.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op jouw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kun je (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum14 juli 2015
aanvangshuur
huurcontract
woningtoewijzing

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen