Kan mijn partner in de woning blijven als ik zou overlijden?

Binnenkort ga ik trouwen, na de bruiloft gaan we samenwonen in de woning die ik al jaren huur. We willen alles goed regelen voor de toekomst. Heeft mijn toekomstige echtgenoot recht om in de woning te blijven wonen bij eventueel overlijden van mij?’

Bruidspaar

Antwoord

Allereerst willen wij u van harte feliciteren met uw voorgenomen huwelijk.  Wat betreft uw vraag geldt dat een echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner vanaf de ingangsdatum van het huwelijk of geregistreerd partnerschap van rechtswege medehuurder wordt van de tot dan toe door slechts één van beiden gehuurde woning. Als één van de echtgenoten of geregistreerde partners komt te overlijden, dat zet de achterblijver de huurovereenkomst, eveneens van rechtswege, voort. Dit gaat dus vanzelf, zonder dat u er iets voor hoeft te doen. Meld wel schriftelijk aan de verhuurder dat de huur door de achterblijvende partner wordt voortgezet. De huurovereenkomst blijft verder helemaal hetzelfde.

Samenwonenden

Ongehuwd samenwonenden zonder geregistreerd partnerschap zijn niet van rechtswege medehuurder, zelfs niet als zij bij de notaris een samenlevingsovereenkomst hebben laten opstellen.  Woont u ongehuwd samen in een huurwoning die alleen op uw naam staat en wilt u zeker weten dat uw partner in de woning kan blijven als u zou komen te overlijden? Dan doet u er goed aan de verhuurder te verzoeken om contractueel medehuurderschap voor uw partner.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kunt u (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum14 juli 2015
huurcontract
medehuur

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen