Kan het dat de verhuurder geen geld heeft voor onderhoud?

​"Ik huur sinds vijf jaar een woning. Het contact met de verhuurder over onderhoudsklachten is moeizaam. De voorzitter van de corporatie doet klachten af met 'we zijn een kleine stichting en daar is geen geld voor'. Ook andere huurders krijgen standaard als antwoord 'het geld is op'. Kunnen we inzage vragen en krijgen in de boekhouding van de stichting? Ik wil namelijk weten of het waar is dat er geen geld is."

Man toont lege zakken

Antwoord

U kunt natuurlijk om inzage in de boekhouding van de corporatie vragen, maar die hoeft de verhuurder u niet te geven. Waarschijnlijk zal de bereidheid daartoe gering zijn, vermoeden wij. U heeft echter geen inzage in de financiën van de corporatie nodig, want de verhuurder is wettelijk verplicht (onderhouds)gebreken aan de woning te verhelpen als u die schriftelijk heeft gemeld, met het verzoek de klacht op te lossen. Die plicht van de verhuurder staat in de wet.

Verhuurder moet gebreken verhelpen

In de wet staat weliswaar dat de verhuurder een gebrek niet hoeft te verhelpen als dit 'uitgaven vereist die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet van de verhuurder zijn te vergen', maar van die situatie zal niet snel sprake zijn. Dat staat in de zogeheten 'Memorie van Toelichting' bij de wettelijke regels. Daar wordt bijvoorbeeld ook opgemerkt dat de verhuurder een gebrek zelfs moet verhelpen als hij daar 'verlies' bij zou maken.

Niet verschuilen achter argument geen geld

Kortom, uw verhuurder mag zich niet verschuilen achter het argument dat er geen geld zou zijn. Daar hoeft u dus geen genoegen mee te nemen. Voor onder meer de kosten van het herstel van gebreken betaalt u namelijk een kale huurprijs. En als de corporatie echt te klein en/of te arm zou zijn, kan ze bij het landelijke reddingsfonds voor de woningcorporaties aankloppen of fuseren met een andere, kapitaalkrachtige(re) corporatie. Kandidaten genoeg.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kunt u (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum20 juli 2015
onderhoud

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen