Kan de verhuurder zomaar de servicekosten voor fondsen verhogen?

Eind vorig jaar kreeg ik een brief van de verhuurder dat mijn bijdragen via de servicekosten voor het glasfonds en het rioolontstoppingsfonds allebei fors omhoog gaan, het één met ruim eenderde, het tweede met meer dan de helft. In totaal moet ik voor beide nu € 8,35 in plaats van € 5,65 per maand betalen. Ik krijg van de woningcorporatie alleen een vage verklaring over het uniformeren van tarieven. Heb ik recht op inzage in de fondsen?

transparant spaarvarken

Antwoord

Ja. Als huurder heeft u recht op informatie over de bestedingen uit dit fonds.

Fondsvorming komt vaak voor

Een fonds voor een bepaalde servicekostenpost, in uw geval voor de kleine herstellingen glasbreuk en ontstopping van het binnenriool, komt vaak voor. Het voordeel voor de verhuurder is dat de kostenpost bij de afrekening van de servicekosten niet per woning hoeft te worden gespecificeerd aan de hand van de werkelijk gemaakte kosten in het betreffende boekjaar. Dit betekent echter niet dat de huurder daarmee elk inzicht in de fondsen is ontnomen.

Voorwaarden fondsvorming

De Huurcommissie verbindt in haar servicekostenbeleid aan fondsvorming een aantal voorwaarden:

  • de fondsvorming moet tussen huurders en verhuurder overeen zijn gekomen

  • de verhuurder geeft jaarlijks inzicht in de financiële stand van het fonds en in de kosten die bij het fonds in rekening zijn gebracht

  • de bijdrage van de huurders aan het fonds is niet hoger dan het bedrag dat ‘in redelijkheid’ op de commerciële markt voor de betreffende dienstverlening moet worden betaald

  • het fonds bevat maximaal driemaal de jaarbijdrage van de gezamenlijke huurders

  • het saldo wordt alleen voor de bestemming van het fonds gebruikt.

  • een positief saldo moet worden overgeheveld naar het volgende boekjaar.

Zie ook: Voorwaarden servicekostenbeleid op website Huurcommissie (pdf)

Toetsing of servicekosten terecht zijn

U kunt het beste uw verhuurder schriftelijk verzoeken om bovenstaande informatie aan u te verstrekken, zodat u kunt controleren of de voorgestelde verhoging van de servicekosten terecht is. Geeft de verhuurder hieraan geen gehoor, dan kunt u een servicekostenprocedure bij de Huurcommissie starten om de hoogte van de servicekosten voor de fondsen op redelijkheid te laten toetsen. De Huurcommissie noemt in haar beleid nadrukkelijk de mogelijkheid voor huurders om ook via een fonds in rekening gebrachte servicekosten te laten onderzoeken.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kunt u (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum16 februari 2012
servicekosten

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen