Krijg ik huurverlaging bij onderhoudsgebreken?

Tot welk niveau kan de Huurcommissie de huur verlagen bij ernstige onderhoudsklachten?

Huurverlaging

Antwoord

Afhankelijk van de ernst van het gebrek aan de woning beslist de Huurcommissie tot welk niveau de huur per direct wordt verlaagd.

A-, B- en C-gebreken

De verlaging kan tot gevolg hebben dat u tot 20%, 30% of 40% van de huidige huurprijs gaat betalen, afhankelijk van het type gebrek. Voor de meest extreme verlaging moet in de woning een gebrek of tekortkoming uit categorie A zijn vastgesteld en gaat u tot 20% van uw huidige huur betalen, voor een verlaging tot 30% van de huidige huurprijs moet een gebrek uit categorie B zijn vastgesteld en voor het terugbrengen van de huur tot 40% een gebrek uit categorie C. De lijst met A-, B- en C-gebreken vindt u op www.huurcommissie.nl.

Tijdelijk

De huurverlaging wordt opgeheven als de verhuurder de klachten afdoende heeft verholpen en hij de Huurcommissie daarvan op de hoogte heeft gebracht. Met ingang van de maand daarop betaalt de huurder dan weer de huurprijs die gold vóór de verlaging.

Geen huurverhoging

Zolang de huurverlaging vanwege (zeer) ernstige gebreken van kracht is, kan de huurder tegen een eventueel voorstel tot huurverhoging met succes bezwaar maken.

Niet-geliberaliseerde huurprijs

U kunt de Huurcommissie om een uitspraak verzoeken als uw huurprijs niet-geliberaliseerd is. Heeft u een geliberaliseerde huurprijs, dan is de Huurcommissie uitsluitend bevoegd, als in de huurovereenkomst staat, dat u een beroep op de Huurcommissie kunt doen.

Geen verplichting gebreken te verhelpen

De verhuurder is, ook na een uitspraak van de Huurcommissie, helaas niet verplicht de gebreken te verhelpen. Wel is de huurverlaging bedoeld om de verhuurder daartoe aan te zetten.

Aangepaste procedure

De gebrekenprocedure is op 1 juli 2014 ten gunste van de huurder gewijzigd. Voor die tijd kon de huur alleen worden verlaagd tot 20, 30 of 40 procent van de maximale huurprijs volgens het puntenstelsel,  maar niet tot 20, 30 of 40 procent van de feitelijke huurprijs. Bij woningen met een relatief lage huur leverde dat maar weinig huurverlaging op.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op jouw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kun je (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum20 juli 2015
gebreken
huurcommissie
onderhoud

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen