Krijg ik huurverlaging door de WOZ-beperking?

Ik las op de website van de Rijksoverheid dat de rol van de WOZ beperkt gaat worden in het berekenen van de maximale huurprijs. Kan ik nu huurverlaging krijgen?

Antwoord

Dat hangt er vanaf. De bedoeling is dat de beperking ingaat op 1 januari 2022. Het is nog niet duidelijk of die datum gehaald wordt. Wanneer de regeling ingaat betekent dat voor een klein aantal huurders dat ze recht hebben op huurverlaging.

Om te zorgen dat de WOZ-punten geen enorm deel zijn van het puntenaantal waarmee een woning geliberaliseerd kan worden, geldt er een beperking. De WOZ- punten mogen niet meer zijn dan 33% van het totaal. Ten minste, bij woningen die in hun puntenaantal boven de liberalisatiegrens uitkomen. Die grens ligt op 142 punten. 

Rekenvoorbeeld

Heeft je woning 160 punten, en komen 80 van deze punten door de WOZ? Dan geldt de beperking (ook wel ‘cap' genoemd) uit deze regeling. In plaats van 80, krijgt de woning 39,40 WOZ-punten. Het nieuwe puntentotaal komt daarmee afgerond uit op 119 punten. De maximale huurprijs gaat dus omlaag.

Bij een woning van 160 punten waarbij 30 punten door de WOZ komen (minder dan 33% van het totaal) verandert er niets. Ook bij woningen die een puntentotaal onder de 142 punten hebben verandert er niets. Zelfs al ligt het aandeel WOZ-punten boven de 33%. 

Wat betaal je nu?

Om in aanmerking te komen voor huurverlaging door de WOZ-cap moet het puntentotaal dus boven de 142 liggen en door de WOZ-beperking tot onder het niveau dalen van de huidige huurprijs die je betaalt. Maar ook dan ben je er nog niet. Want wanneer het nieuwe puntenaantal een maximale huurprijs oplevert die boven de huurprijs ligt die je nu betaalt levert het ook geen huurverlaging op.

Huurprijs bij start van de huur

Daarnaast is het van belang in welk segment je de woning bent gaan huren. Is de woning boven de in het jaar van accepteren van de woning geldende liberalisatiegrens verhuurd? Dan blijft de huidige geliberaliseerde huurprijs gelden. Pas bij het opnieuw in de verhuur gaan geldt de lagere huurprijs van de woning. Als zittende huurder schiet je hier dus niets mee op. Al zou je wel kunnen onderhandelen over de huurprijs nu blijkt dat de verhuurder bij nieuwe verhuur minder huur kan vragen. Je kunt hier zien welke liberalisatiegrens er geldig was in het jaar dat je in de woning bent gaan wonen.

Overige uitzonderingen

En dan heeft de minister nog enkele uitzonderingen benoemd:

De beperking geldt ook niet voor:

 • Woningen met een WOZ-waarde onder de ‘ondergens’ (Dat is de minimale WOZ-waarde waarmee wordt gerekend. In 2022 is dit …
 • Woningen met een bouwjaar in de jaren 2015-2019 en minimaal 110 punten zonder toekenning van WOZ-punten
 • Kleine nieuwbouwwoningen (minder dan veertig vierkante meter) in de zogenaamde ‘COROP-regio’s’ (regio Utrecht en regio Amsterdam). 

Samenvattend betent dat dat je recht op huurverlaging wanneer:

 • De woning nu meer dan 142 punten waard is volgens het woningwaarderingsstelsel
 • Het WOZ-deel van de punten meer is dan 33%
 • De beperking van het WOZ-deel een maximale huurprijs oplevert die lager is dan het bedrag dat je nu betaalt. 
 • Je de woning ging huren onder de toen geldende liberalisatiegrens
 • De overige uiztonderingen op de woning niet van toepassing zijn

Wil je zeker weten of je door de WOZ-beperking recht hebt op huurverlaging? Het beste kun je dan de huurprijscheck van de huurcommissie doen. Bij ‘tijdvak’ moet je dan kiezen voor het tijdvak '1 januari 2022-30 juni 2022). Leden van de Woonbond kunnen met vragen natuurlijk contact opnemen met de Huurderslijn

De WOZ-beperking is niet ingevoerd per 1 januari 2022, en ligt nog steeds bij de Raad van State voor advies. Het is op dit moment nog onduidelijk wanneer de maatregel wordt ingevoerd. 

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op jouw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kun je (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum15 december 2021

Verder advies nodig?

Bel de Huurderslijn
020-5517755

 • Persoonlijk & actueel advies voor leden
 • ma t/m do: 10 - 13 uur
  dinsdag ook 18.30 - 20 uur

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen