Kunnen erfgenamen aansprakelijk zijn voor herstelkosten?

Mijn moeder woont al 55 jaar in een huurhuis, maar als ze zou verhuizen komen daarbij nogal wat kosten kijken. Er zijn diverse aanpassingen gedaan en het herstel daarvan kan wel oplopen tot € 10.000. Dan heeft ze geen geld meer om een bejaardenflatje in te richten. Als mijn moeder in haar huidige woning overlijdt, kan de verhuurder deze kosten dan bij de nabestaanden opeisen?

Onderhoudswerkzaamheden

Antwoord

Ja, als er na het overlijden van uw moeder niemand in de woning achterblijft, zijn de erfgenamen verantwoordelijk voor de oplevering van de woning en de daarmee eventueel gemoeide herstelkosten. Deze komen alleen voor rekening van de verhuurder als er geen erfgenamen zijn of als die de erfenis hebben verworpen.

Beschrijving staat van de woning

Of er sprake is van herstelkosten en hoe hoog die zijn, hangt af van meerdere factoren, bijvoorbeeld of aanpassingen in de woning met of zonder toestemming zijn aangebracht en of er aan het begin van de huur – in het geval van uw moeder dus 55 jaar geleden - een beschrijving is gemaakt van hoe de staat van de woning toen was. Als er zo’n beschrijving is gemaakt, is die het uitgangspunt voor de oplevering. Zonder zo’n beschrijving dient de woning 'in goede staat' te worden opgeleverd.

Woninginspectie

Van groot belang voor de oplevering is dat zo snel mogelijk contact wordt opgenomen met de verhuurder. Die dient vervolgens het initiatief te nemen – maar doe dat zelf als de verhuurder het nalaat – om de woning ruim voor het einde van de huurovereenkomst gezamenlijk te inspecteren. De verhuurder moet van die inspectie een rapport maken, waarin komt te staan welke herstelwerkzaamheden naar zijn mening door de huurder of erfgenamen moeten worden uitgevoerd en wat (ongeveer) de kosten zijn als zij dat niet zelf doen maar aan de verhuurder overlaten. Vervolgens heeft de huurder tot het einde van de huur om die werkzaamheden uit toe voeren.

Niet eens met inspectierapport?

Het kan natuurlijk zijn dat u het niet met het inspectierapport eens bent. Onderteken het dan niet. Het rapport kan aan de hand van het huurcontract en de wettelijke regels op redelijkheid worden beoordeeld. De praktijk leert dat verhuurders vaak herstelwerkzaamheden verlangen die niet voor rekening van de huurder zijn en/of dat ze te hoge kosten verbinden aan die werkzaamheden als de huurder die niet zelf uitvoert.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kunt u (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum26 januari 2011
huuropzegging
zelf aangebrachte veranderingen

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen