Kunnen speeltoestellen tot huurverhoging leiden?

Als commissielid van onze wijkvereniging is het plan ontstaan om op een plantsoen een aantal speeltoestellen te plaatsen. Nu zijn een aantal bewoners bij dit plantsoen tegen, omdat men bang is dat dit kan leiden tot meer punten en dus huurverhoging. Kunt u mij vertellen hoe het zit?

Antwoord

In theorie is het mogelijk dat het aantal punten van de woning(en) in de directe omgeving toeneemt, aangezien de aanwezigheid van 'speelgelegenheid' voor jonge en oudere kinderen kan resulteren in (meer) punten in de rubriek 'woonomgeving' van het woningwaarderingsstelsel.

Dit zou tot een verhoging kunnen leiden van de wettelijk maximaal toegestane huur - de wettelijke ‘bovengrens’ van de huur -, maar niet tot een concrete of directe verhoging van de huur die de huurders momenteel feitelijk betalen. Zij gaan na de eventuele komst van de speeltoestellen dus niet meer huur betalen. Alleen het wettelijke 'plafond' op grond van de puntenwaardering zou iets hoger kunnen komen te liggen.

U kunt de aspecten van de woonomgeving en het woningwaarderingsstelsel in zijn geheel, met een toelichting daarop, vinden in het zogeheten 'Besluit huurprijzen woonruimte'. Het staat in Bijlage I daarvan. Het Besluit is onder meer te downloaden van www.overheid.nl, via de rubriek 'wet- en regelgeving'. In het zoekscherm kunt u dan de titel van het Besluit invullen. Bij de Huurcommissie kunt u navragen hoeveel punten een woning heeft in de rubriek ‘woonomgeving’.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kunt u (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum27 april 2010
puntenstelsel

Verder advies nodig?

Bel de Huurderslijn
020-5517755

  • Persoonlijk & actueel advies voor leden
  • ma t/m do: 10 - 13 uur
    dinsdag ook 18.30 - 20 uur

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen