Kunnen wij vanwege ongedierte eerder van ons huurcontract af?

​Wij wonen nu een maand in een huurwoning in Enschede. Sinds vorige week hebben we ratten op zolder en tussen de muren. De verhuurder heeft ons vergif gebracht, maar wij willen zo snel mogelijk weg. De verhuurder zegt echter dat we een contract voor een jaar hebben getekend, tot oktober volgend jaar. We mogen er wel over drie maanden uit, maar wij willen nu al. Kan dat? En moet de verhuurder ervoor tekenen als we al na drie maanden weggaan?

Ongedierte

Antwoord

Wij begrijpen dat u het heel vervelend vindt dat u met ernstige overlast van vervaarlijk ongedierte te maken heeft, maar dat is nog geen reden om de huurovereenkomst per direct te kunnen ontbinden. Hoe afschrikwekkend het ook is wat u meemaakt, belangrijk is dat u uw verhuurder (ook schriftelijk) sommeert dit probleem aan de woning zo snel mogelijk op te lossen. Uiteraard kunt u ervoor kiezen om zolang dit duurt niet in de woning te blijven.

Verhuurder moet gebrek verhelpen

De verhuurder heeft de plicht ervoor te zorgen dat er in uw woning geen gebreken zijn en de aanwezigheid van ongedierte ten gevolge van de (bouw)technische staat van het huis is een gebrek. Doet zich dat voor, aan het begin van de huur of later, dan moet de verhuurder dat verhelpen. De verhuurder dient er dus voor te zorgen dat de rattenplaag zo snel mogelijk wordt beëindigd.

Huurvermindering en/of schadevergoeding mogelijk

Het is mogelijk om huurvermindering te vorderen vanwege het aan het begin van de huur al aanwezige of later ontstane gebrek, als dat aan de verhuurder te wijten valt. Ook kunt u de verhuurder aanspreken op schade die u door de situatie eventueel lijdt, maar de voor minstens een jaar aangegane huurovereenkomst komt daarmee nog niet te vervallen. Als de verhuurder het probleem heeft opgelost – en, nogmaals gezegd, dat moet uiteraard zo snel mogelijk – dient u verder rustig in het huis te kunnen wonen.

Beëindiging met wederzijds goedvinden

De verhuurder kan u in principe, in ieder geval financieel, aan de afgesproken termijn van minimaal een jaar houden. Die termijn staat tenslotte in het huurcontract. De einddatum van de termijn is de eerste dag waartegen u de huur kunt opzeggen. Als de verhuurder desondanks akkoord gaat met beëindiging van de huur na de eerste drie maanden, is het belangrijk dat dit op papier wordt gezet en door huurder(s) en verhuurder wordt ondertekend. Er is dan sprake van een (eerdere) beëindiging met wederzijds goedvinden. En dat mag.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kunt u (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum14 juli 2015
huurcontract
huuropzegging
overlast

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen