Het lukt mij deze maand niet de huur te betalen. Wat kan ik nu verwachten?

Het lukt mij deze maand niet de huur te betalen. Wat kan ik nu verwachten?

Spaarvarken in houdgreep

Antwoord

Het betalen van de huur is de voornaamste verplichting van u als huurder ten opzichte van uw verhuurder. In sommige huurovereenkomst wordt zelfs een boete overeengekomen als u deze verplichting niet nakomt.

Wanbetaling

Als u een grote huurachterstand heeft of, ondanks aanmaningen van de verhuurder, de huur vaak te laat betaalt, is er sprake van wanbetaling. Dat wil zeggen dat u ernstig tekortschiet in uw verplichting  op basis van de huurovereenkomst ten opzichte van uw verhuurder. Betaalt u heel zelden te laat, of betreft het een kleine huurachterstand, dan is er (nog) geen sprake van wanbetaling. Uw betalingsverleden speelt bij eventuele beoordeling door de rechter wel een rol. Het ziet er dus naar uit dat uw verhuurder, als u maar 1 maand achterloopt met de betaling, u wel  een aanmaning zal sturen, maar (nog) niet direct een reden heeft om een incasso- of zelfs een ontruimingsprocedure te starten.

Van aanmaning tot ontruiming

Loopt de huurachterstand op, of betaalt u de huur structureel te laat, dan komt de zaak anders te liggen. Bij ernstige wanbetaling kan uw verhuurder in een procedure namelijk ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning vorderen. Om deze vordering toe te wijzen moet de rechter de tekortkoming wel ernstig genoeg vinden om ontbinding van de huurovereenkomst te rechtvaardigen. Afhankelijk van de omstandigheden kan twee à drie maanden huurachterstand ernstig genoeg zijn om de rechter tot ontbinding van de huurovereenkomst te laten besluiten.

Hulp zoeken

Wilt u voorkomen dat het zover komt, dan is het belangrijk om tijdig hulp te zoeken bij het oplossen van uw betalingsproblemen. In veel gemeenten zijn Stadsbanken actief, die aan schuldhulpverlening doen. Sociaal raadslieden of maatschappelijk werkenden in uw woonplaats kunnen u hier ook behulpzaam bij zijn. Tenslotte zijn professionele verhuurders soms bereid tot uitstel van betaling, onder de voorwaarde dat u een schuldhulpverleningstraject doorloopt.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op jouw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kun je (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum9 december 2008
huurachterstand

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen