Mag er een boetebeding in mijn huurcontract staan?

In mijn huurcontract staat dat ik een boete moet betalen als ik mijn huur te laat betaal. Mag dat?

Antwoord

Een boetebeding is een bepaling in het huurcontract die zegt dat op bepaalde of alle overtredingen door de huurder van de huurovereenkomst of de algemene voorwaarden een boete staat van een bepaald bedrag (vaak per dag). Dit beding mag echter niet onredelijk zijn, relevant is hoe hoog de boete is, of er een limiet is gesteld aan de boete, en of deze in verhouding staat tot de schade van het niet nagekomen beding.

Het Europees Hof heeft in 2013 bepaald dat oneerlijke boeteclausules waarover niet afzonderlijk is onderhandeld tussen een consument en een professionele partij (dus ook tussen huurder en verhuurder) door de consument achteraf vernietigd kunnen worden en dan ook buiten toepassing verklaard worden.

In de rechtspraak zijn sindsdien verschillende boetebedingen in huurovereenkomsten gesneuveld omdat zij oneerlijk zijn, bijvoorbeeld Hof Amsterdam 21 januari 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:950 (boetebeding van € 25,- per kalenderdag bij overtreding van enige verplichting zonder limiet is oneerlijk).

Als de bepaling niet buiten toepassing wordt verklaard kan de rechter ook verzocht worden om matiging van de boete, maar rechters zijn doorgaans terughoudend met het matigen van een boete.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op jouw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kun je (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum22 september 2016
huurcontract

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen