Mag de huur van mijn garagebox zomaar omhoog?

Ik huur van mijn verhuurder naast mijn woning ook een garagebox, met een apart huurcontract. Voor de woning heb ik de aanzegging van de huurverhoging ontvangen, maar voor de garagebox niet. Toch zag ik op mijn bankafschrift dat er voor de garage een hogere huur was afgeschreven. Kan dat zomaar?

Garagedeur

Antwoord

Dat kan, als in het huurcontract voor de garage staat dat de huur jaarlijks met een bepaald percentage of volgens een bepaalde (reken)formule wordt verhoogd. Dan bent u die manier van jaarlijkse huurverhoging contractueel overeengekomen en mag de verhuurder die dus toepassen. Hij hoeft voor de huurverhoging in dat geval niet eerst een voorstel aan u te doen, zoals bij de woning. U heeft met het ondertekenen van het huurcontract voor de garage namelijk ingestemd met de daarin opgenomen wijze van jaarlijkse huurverhoging.

Afspraken uit contract zijn geldend

Natuurlijk mag de verhuurder alleen de in het huurcontract voor de garage overeengekomen manier van huurverhoging toepassen. Het is daarom belangrijk om te controleren of hij dat correct heeft gedaan. Zo niet, dan kunt u hem schriftelijk informeren over de juiste toepassing van de huurverhoging. Uiteraard is het verstandig dat alleen te doen als de door de verhuurder gemaakte (reken)fout in uw nadeel is.

Geen wettelijk bepaalde maximumhuur

Voor een garagebox geldt niet de maximale huurverhoging zoals die op niet-geliberaliseerde huurprijzen van woningen van toepassing is. Huurder en verhuurder zijn vrij om in het huurcontract voor de garagebox eigen afspraken over de huurverhoging te maken. Staan er in het huurcontract voor de garage geen afspraken over jaarlijkse huurverhoging, dan is huurverhoging niet mogelijk en blijft de huurprijs gedurende de huurperiode ongewijzigd.

Beperkte huurbescherming

De huurder van een garagebox heeft veel beperktere huurbescherming dan de huurder van woonruimte als de verhuurder de huur van de garage wil opzeggen. Dat kan door de huurder, die daarvoor dan ook nog zelf naar de rechter moet, met hooguit drie jaar worden uitgesteld.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kunt u (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum14 juli 2015
huurcontract
jaarlijkse huurverhoging

Verder advies nodig?

Bel de Huurderslijn
020-5517755

  • Persoonlijk & actueel advies voor leden
  • ma t/m do: 10 - 13 uur
    dinsdag ook 18.30 - 20 uur

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen