Mag de huur omhoog als de badkamer wordt vernieuwd?

Mijn woning dateert uit 1985, zo dus ook de badkamer. Nu wil de verhuurder een badkamerrenovatie uitvoeren, alleen gaat de huur dan met € 45,- per maand omhoog. Als gezamenlijke huurders van zestig woningen hadden wij gevraagd om onderhoud, dus het vervangen van het huidige sanitair en niet om een grootscheepse renovatie. Wat zijn de regels en mag de verhuurder € 45,- huur per maand extra vragen voor renovatie van de badkamer?

Badkamer

Antwoord

De verhuurder mag de huur - verplicht is dat zeker niet - naast de jaarlijkse huurverhoging alleen tussentijds verhogen als er sprake is van renovatiewerkzaamheden. In dat geval is een huurverhoging toegestaan die in redelijke verhouding staat tot de investeringskosten voor de verbetering(en).

Renovatie: meer kwaliteit en/of comfort

Renovatie is alleen aan de orde als er na de werkzaamheden meer kwaliteit en/of comfort is, dus iets extra’s vergeleken met de situatie ervoor. Denk bijvoorbeeld aan dubbelglas waar eerst enkel glas zat, een HR-(combi)ketel in plaats van gaskachels of -als dat tot dan toe ontbrak- isolatie of zeer inbraakveilig hang- en sluitwerk. Of, om bij het sanitair te blijven, het plaatsen van een bad naast de al bestaande douche of het aanbrengen van een gescheiden bad en douche, waar voorheen de douche deel uitmaakte van het bad. Of aan een extra wastafel of toilet. Dat dergelijke aanpassingen als voorbeelden van renovatie – en dus van 'iets extra’s' - kunnen worden beschouwd blijkt bijvoorbeeld ook uit het hogere aantal woningwaarderingspunten voor de situatie na de renovatie.
Een individueel renovatievoorstel kan door een huurder geweigerd worden. Een renovatievoorstel op complexniveau (meer dan 10 woningen) wordt als redelijk beschouwd als minimaal 70% met het voorstel akkoord is gegaan.

Onderhoudswerk: geen huurverhoging

Als alleen sprake is van vervanging van oude door nieuwe onderdelen of voorzieningen spreken we van (groot)onderhoud. Dat is bijvoorbeeld het vervangen van oud door nieuw tegelwerk, van (een) oude door (een) nieuwe wastafel(s) of het vervangen van een al aanwezig bad. Dergelijke werkzaamheden leveren niets extra aan kwaliteit of comfort op en zijn daarom onderhoudswerkzaamheden. Daarvoor mag geen tussentijdse huurverhoging worden gevraagd.

Werkzaamheden beoordelen

Om te beoordelen of het om (groot)onderhoud, renovatie of een combinatie van beide gaat is het dus van belang om na te gaan welke werkzaamheden de verhuurder wil uitvoeren en die per onderdeel te beoordelen. Als het onderhoud betreft dient u dat in principe toe te staan – maar zonder huurverhoging -, als het gaat om renovatie-onderdelen dient de verhuurder u die eerst schriftelijk voor te stellen, zodat u kunt beoordelen of het, gelet op uw belangen, om een redelijk voorstel gaat. De eventuele huurverhoging kunt u overigens achteraf nog laten toetsen door de Huurcommissie.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kunt u (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum16 juli 2015
onderhoud
renovatie

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen