Mag mijn verhuurder huisdieren verbieden?

Ik heb voor mijn verjaardag een hondje gekregen, maar mijn verhuurder wil niets van huisdieren weten. Mag hij dit verbieden?

Verbodsbord

Antwoord

Het uitgangspunt is dat er een goede reden moet zijn om in een huurcontract een verbodsbepaling op te nemen.

Redelijk belang

De verhuurder dient dus een redelijk belang te hebben bij, of een goede aanleiding voor, het opnemen van zo’n verbod. Als niet duidelijk is welk belang de verhuurder bij het verbieden heeft, bestaat er dus in beginsel ook geen reden voor het opleggen van zo’n beperking van de persoonlijke levenssfeer van de huurder. 

Overlast

Als uw hond ernstige overlast veroorzaakt voor de rest van de huurders en deze hier structureel over klagen bij de verhuurder, of schade toebrengt aan de woning of uw mede bewoners, kan het anders liggen. In dat geval kan uw verhuurder wel voldoende belang hebben en dus een goede kans maken om in een procedure bij de rechter naleving van het verbod af te dwingen.

Juridische actie

Overtreedt de huurder volgens de verhuurder een huisdierenverbod en leidt praten of bemiddeling niet tot een oplossing, dan is het aan de verhuurder om (juridische) actie te ondernemen. Uiteraard mag hij niet voor eigen rechter spelen door het diertje bijvoorbeeld in beslag te nemen of uit de woning te verwijderen.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kunt u (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum14 juli 2015
huurcontract

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen