Mijn hospes wil het huis verkopen. Wat betekent dat voor mij?

Sinds drie maanden woon ik op kamers. De eigenaar van het huis waarin ik mijn kamer huur, wil zijn huis, waarin hij zelf ook woont, graag verkopen. Ik weet nu niet wat mijn rechten zijn, mocht het huis verkocht worden, terwijl ik hier nog mijn kamer heb. In mijn contract staat dat ik voor onbepaalde tijd huur. Wat kan er gebeuren?  

Studente

Antwoord

Eventuele verkoop van de woning heeft geen gevolgen voor uw rechtspositie als kamerhuurder. U heeft dezelfde wettelijke rechten als de huurder van een kamer die niet wordt verkocht.

Andere eigenaar/verhuurder

Als het inderdaad tot verkoop komt, kan dat er uiteraard wel toe leiden dat u met een andere eigenaar/verhuurder te maken krijgt en dat u de huur naar een ander rekeningnummer over moet gaan maken. De nieuwe eigenaar hoort zich aan u bekend te maken en u van de noodzakelijke informatie te voorzien. Uw huurcontract, inclusief de huidige huurprijs, moet daarbij ongewijzigd blijven. Aangezien u een kamer huurt in het huis waarin de verhuurder zelf ook woont, is het mogelijk dat u de gemeenschappelijke voorzieningen (keuken, douche, toilet) na verkoop met iemand anders moet delen.

Hospes kan huur opzeggen

Omdat u de kamer pas drie maanden huurt, is het van belang erop te wijzen dat voor kamerhuur bij een hospes/hospita specifieke regels gelden, ook als het om een contract voor onbepaalde tijd gaat. Een hospes heeft het wettelijk recht om in de eerste negen maanden van een huurovereenkomst zonder opgave van reden de huur op te zeggen.  Daarbij moet hij wel een opzegtermijn van drie maanden in acht nemen.  Als hij wil opzeggen moet hij dat doen voordat de negen maanden verstreken zijn. De opzegtermijn kan dus tot gevolg hebben dat de huurperiode op twaalf maanden uitkomt, bijvoorbeeld als u de schriftelijke en aangetekende opzegging pas in de negende maand van de huur ontvangt.

Na negen maanden huurbescherming

De termijn van negen maanden is bedoeld als proefperiode voor de kamerhuurder en de hospes/hospita, waarin de laatste nog relatief eenvoudig en zonder uitspraak van de rechter van de kamerhuurder af kan komen. Na negen maanden gaan alle regels van de huurbescherming gelden en kan de hospes, als de kamerhuurder niet met opzegging van de huur akkoord gaat, bij de rechter om beëindiging van de huurovereenkomst vragen, bijvoorbeeld op grond van een belangenafweging tussen huurder en verhuurder. De verhuurder moet het initiatief tot een gerechtelijke procedure nemen.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kunt u (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum16 juli 2015
huuropzegging
kamerhuur

Verder advies nodig?

Bel de Huurderslijn
020-5517755

  • Persoonlijk & actueel advies voor leden
  • ma t/m do: 10 - 13 uur
    dinsdag ook 18.30 - 20 uur

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen