Mijn huur is te hoog. Wat kan ik doen?

Ik woon nu zes weken in mijn nieuwe woning. Het gaat om een kleine woning, met een hele hoge huur. Ik weet vrij zeker dat ik veel te veel betaal. Is hier nog iets aan te doen?

Betaalbaar huren

Antwoord

Jazeker, als nieuwe huurder kunt u tot zes maanden na het ingaan van de huurovereenkomst aan de Huurcommissie een verzoek doen om de redelijkheid van de (aanvangs)huurprijs te beoordelen. Als die hoger is dan de maximaal toegestane huur volgens het puntenstelsel, zal de Huurcommissie de huurprijs in ieder geval verlagen tot het niveau van de maximaal toegestane huur. De uitspraak van de Huurcommissie heeft terugwerkende kracht tot de ingangsdatum van de huurovereenkomst.

Als het om een woning gaat met een huurprijs onder de liberalisatiegrens, dan kunt u ook na de termijn van zes maanden nog de huurprijs laten toetsen. U moet dan wel eerst een huurverlagingsvoorstel doen aan uw verhuurder. Reageert deze niet of afwijzend, dan kunt u de zaak voorleggen aan de Huurcommissie. Mocht dan blijken dat de betaalde huurprijs hoger is dan het wettelijke toegestane bedrag, dan zal de Huurcommissie ook hier de huurprijs verlagen. Het verschil met de toetsing van de aanvangshuurprijs binnen zes maanden, is dat deze laatste vorm van huurverlaging géén terugwerkende kracht heeft. De verlaging gaat in op de datum die de huurder heeft genoemd in het huurverlagingsvoorstel aan de verhuurder. Die datum moet overigens altijd minimaal twee maanden liggen na indiening van het huurverlagingsvoorstel.

Het inschakelen van de Huurcommissie kost per procedure € 25,- legeskosten. Krijgt u gelijk, dan ontvangt u dit bedrag terug. Contact opnemen met de huurcommissie kan via www.huurcommissie.nl. Hier vindt u ook de benodigde formulieren.

Na de uitspraak van de Huurcommissie kunnen beide partijen zich binnen acht weken na de verzenddatum van die uitspraak, wenden tot de kantonrechter. Die zal dan uiteindelijk de huurprijs vaststellen. Tegen deze uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kunt u (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum23 maart 2014
aanvangshuur
huurcommissie

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen