Mijn huur wordt bij woningruil in één keer veel hoger. Mag dat?

Ik huur ik al tien jaar een ruime woning in Groningen. Mijn kinderen zijn de deur uit en ik wil kleiner wonen, liefst in de stad. Ik dacht een goede ruilpositie te hebben en inderdaad, iemand met een mooi appartement wilde met mij ruilen. Ik had toestemming van de verhuurder, alleen over de huurprijs bleven ze vaag. Tot bleek dat de huur van mijn woning van € 526 naar € 743 zou gaan. De ruil gaat nu niet door. Mag de verhuurder dat doen?

Woningruil

Antwoord

In principe kan er bij woningruil sprake zijn van een hogere huurprijs voor degene die na de ruil uw huidige woning zou gaan huren. Als een ruil plaatsvindt met toestemming van de verhuurder(s) komen er namelijk twee nieuwe huurovereenkomsten tot stand. Dat kan en mag een hogere aanvangshuur met zich meebrengen, die overigens ter toetsing – aan de hand van het puntenstelsel – aan de huurcommissie kan worden voorgelegd.

Als (een van) de betrokken verhuurder(s) de ruil feitelijk onmogelijk maakt door een huurprijs te vragen die niet is te betalen, kan dat door de huurder(s) die wil(len) ruilen worden gezien als een weigering van de verhuurder(s) om alsnog aan de ruil mee te werken.

Er zijn dan twee mogelijkheden. Ten eerste is het mogelijk om met de verhuurder(s) in discussie en/of onderhandeling te gaan om uiteindelijk toch gezamenlijk uit te komen op een nieuwe huurprijs die wel acceptabel is voor beide partijen. Leidt dit overleg tot niets, dan kan de huurder die, zo nodig tegen de zin van de verhuurder in, toch perse wil ruilen, naar de rechter stappen om de ruil af te dwingen. Als de rechter dit verzoek van de huurder honoreert vindt de ruil toch plaats en blijven de huurprijzen die nu door u en uw ruilpartner worden betaald onveranderd. Uw ruilpartner zou dan voor uw woning uw huur van € 526 gaan betalen.

Van groot belang is dat de rechter de ruil alleen kan toewijzen als u een zogeheten ‘zwaarwichtig belang’ heeft bij de gewenste ruil. Enkele voorbeelden daarvan zijn: dichter bij het werk willen wonen, waardoor het gezinsleven minder wordt ontwricht, dichter bij familie willen wonen, bijvoorbeeld in verband met heimwee naar de kinderen, naar een grotere woning willen in verband met gezinsuitbreiding of een belang van medische aard (gezondheidsredenen, zoals geen trappen meer kunnen lopen). De rechter oordeelt of uw inhoudelijke ruilbelang zwaarwichtig genoeg is. Of dat zo is, valt moeilijk te voorspellen. Belangrijk is daarom dat u dit zo goed en volledig mogelijk onderbouwt.

Daarnaast moet uw ruilpartner financieel in staat zijn uw huidige huur te betalen en moet u aantonen dat uw ruilpartner in aanmerking komt voor een huisvestingsvergunning als die voor uw woning vereist is.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kunt u (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum20 oktober 2011
aanvangshuur
woningruil

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen