Mijn inkomen daalt. Kan nu ook mijn huur omlaag?

Per augustus 2020 kom ik vanwege mijn scheiding alleen te wonen. Omdat het inkomen van mijn aanstaande ex nog meetelt, verwacht ik in juli een inkomensafhankelijke huurverhoging van maar liefst 6,6%. Want de belegger bij wie wij huren, rekent ieder jaar de maximale percentages. Na augustus is er geen sprake meer van gezamenlijk inkomen. Ik moet het dan met beduidend minder doen! Kan ik met succes bezwaar maken tegen de verhoging van 6,6%?

Antwoord

Ja, u kunt bezwaar maken bij uw verhuurder.  Met een brief waarin u uitlegt dat uw inkomen in 2020 lager zal zijn dan €43.574,- en waarin u de verhuurder vraagt om de huurverhoging van 1 juli terug te brengen tot het percentage dat hij in rekening bracht aan huurders met een lager inkomen.

Gaat uw verhuurder daar niet mee akkoord? Dan is huurverlaging helaas niet direct wettelijk afdwingbaar. Dat wordt pas het geval zodra uw inkomen over 2020 definitief is vastgesteld door de Belastingdienst, in 2022. Op het moment dat uw inkomen over 2020 definitief is vastgesteld, kunt u uw verhuurder opnieuw een voorstel tot huurverlaging doen. Daarvoor kunt u dan de modelbrief van de Huurcommissie (pdf) gebruiken.

Gaat uw verhuurder op dat moment nog steeds niet akkoord met uw verzoek om huurverlaging? Dan kunt u bij de Huurcommissie afdwingen dat uw huur wordt verlaagd. Om de procedure Huurverlaging op grond van inkomensdaling te laten slagen hebt u de definitief vastgestelde inkomensverklaring over 2020 nodig. Tussen de datum waarop u de procedure start en de ingangsdatum van de huurverlaging zit een wettelijke termijn van minimaal 2 maanden. Helaas is de huurverlaging niet met terugwerkende kracht.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kunt u (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum1 april 2019
jaarlijkse huurverhoging

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen