Mijn verhuurder wil weer terug in zijn woning. Kan dat?

​Ik huur sinds ruim een jaar een woning van een particuliere eigenaar. Hij zou voor drie jaar naar het buitenland gaan en ik zou zolang zijn huis huren. Waarschijnlijk omdat ik de huurcommissie heb ingeschakeld en de huur daardoor is verlaagd, zegt de verhuurder dat hij nu eerder weer in het huis moet gaan wonen. Ik heb een huurcontract voor drie jaar. Inmiddels heb ik van de makelaar die namens de eigenaar optreedt een e-mail met een huuropzegging ontvangen. Kan dat?

Email

Antwoord

Nee. Zoals u terecht stelt heeft u een huurovereenkomst gesloten voor (minimaal) drie jaar. Het huurcontract zegt dat u na één jaar de mogelijkheid heeft om eerder op te zeggen dan na afloop van de termijn van drie jaar. In het huurcontract staat niet dat de verhuurder dit ook kan. Helaas voor hem. 

Bewijslast verhuurder

De verhuurder is in principe gebonden aan (minimaal) de overeengekomen termijn van drie jaar. Als u niet eerder wilt verhuizen kan hij de rechter inschakelen. De kans dat hij daardoor eerder in zijn woning kan terugkeren lijkt zeer klein, gezien de achtergrond van de huuropzegging. Hoe dan ook zal de verhuurder bij de rechter moeten aantonen dat het niet redelijk is dat hij aan de termijn van (minimaal) drie jaar wordt gehouden. Dat zal niet meevallen.

Huuropzegging per e-mail nietig

Overigens is de huuropzegging per e-mail door de makelaar nietig. Hij moet de huur per aangetekende brief of deurwaardersexploot opzeggen. U kunt de opzegging daarom als niet gedaan beschouwen en u hoeft er ook niet op te reageren.

Toetsing aanvangshuur

Het lijkt erop dat het de verhuurder niet bevalt dat u inmiddels een flink lagere huur betaalt dan in het huurcontract was overeengekomen. Daarom wil hij zo snel mogelijk van u af. U had echter het recht om de aanvangshuur door de huurcommissie te laten toetsen, met de huidige lagere huur als resultaat. De woning bleek te weinig kwaliteit te hebben om de in het huurcontract afgesproken huurprijs te rechtvaardigen. Als de verhuurder zich daarin niet kon vinden, had hij tot acht weken na de uitspraak van de huurcommissie de rechter kunnen inschakelen. Dat heeft hij niet gedaan en daarmee is de uitspraak van de huurcommissie bindend geworden. Opnieuw: helaas voor hem.

Vrijwillige verhuizing

U kunt als u dat wilt - verplicht is het absoluut niet - in overleg gaan met de verhuurder over uw eventuele bereidheid om mee te werken aan een eerdere beëindiging van de huurovereenkomst. Dan is het redelijk en gebruikelijk dat de verhuurder daar in ieder geval een vertrekpremie tegenover stelt. Daarvoor bestaan geen wettelijke richtlijnen of grenzen. U kunt in principe dus vragen wat u wilt.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kunt u (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum14 juli 2015
huurcontract
huuropzegging
tijdelijke verhuur

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen