Moet ik bezwaar maken tegen de WOZ-waarde?

Heeft het als huurder (van een niet-geliberaliseerde woning) zin om bezwaar te maken tegen een te hoge WOZ-waarde? Zo ja, hoe doe ik dat dan?

Bezwaar maken kan lonen

Antwoord

Over het algemeen geldt dat huurders belang hebben bij een zo laag mogelijke WOZ-waarde. Hoe lager de WOZ-waarde, hoe lager de maximale huurprijs volgens het puntenstelsel. Als uw WOZ-waarde te hoog is vastgesteld, is het een goed idee om bezwaar te maken. Niet alleen om principiële redenen, maar ook omdat u daar financieel belang bij kunt hebben. Het financiële belang dat u als huurder kúnt hebben bij een lagere WOZ-waarde is zelfs veel groter dan het belang van veel huiseigenaren. Tegelijkertijd is er ook een aanzienlijke groep huurders die geen direct financieel belang heeft bij een lagere WOZ-waarde.

Bezwaar in 2016

In 2016 bezwaar maken tegen een (te) hoge WOZ-waarde kan voor uw portemonnee belangrijk zijn

 • Als u voor de kwaliteit van uw woning een hoge huur betaalt
  Voor sommige huurders betekent een lagere WOZ-waarde dat hun maximaal toegestane huur lager wordt dan de huur die zij op dit moment betalen. Daarmee krijgen die huurders recht op huurverlaging.
 • Als u huurt bij een woningcorporatie
  Bij de huurverhoging van 2016 gaan woningcorporaties meer rekening houden met de kwaliteit van de woning in relatie tot de prijs. Veel corporaties gaan huurders die al een huur betalen die dicht bij de maximaal toegestane huur ligt een lagere huurverhoging voorstellen. Hoe uw verhuurder dat precies gaat doen is op dit moment niet te zeggen. Daarvoor is het beleid van individuele woningcorporaties te verschillend. Maar een lagere WOZ-waarde kan voor sommige huurders het verschil maken tussen helemaal geen huurverhoging of een forse huurverhoging. Per maand kan dat tientallen euro´s schelen.

Bezwaar in 2015

Al in 2015 bezwaar maken tegen een (te) hoge WOZ-waarde kan voor uw portemonnee belangrijk zijn

 • Als u een woning gaat huren die duur is gegeven de kwaliteit
  Ondertekent u na 1 oktober 2015 een huurcontract voor een andere woning? Dan is de maximaal toegestane huur van deze woning voor ongeveer een kwart gebaseerd op de WOZ-waarde. Een geslaagd bezwaar tegen een te hoge WOZ-waarde kan tot gevolg hebben dat uw maximaal toegestane huur lager wordt. Dat betekent soms (maar niet altijd) dat u ook kunt afdwingen dat uw feitelijke huurprijs lager wordt.
 • Als u door een lagere WOZ-waarde huurverlaging kunt krijgen
  Op de website van de Huurcommissie kunt u de puntentelling die tot oktober 2015 van toepassing was vergelijken met de puntentelling die vanaf oktober 2015 geldt. In die vergelijking zullen enkele huurders er achter komen dat zij met hun huidige WOZ-waarde nét niet in aanmerking komt voor huurverlaging, terwijl dit met een iets lagere WOZ-waarde wel het geval zou zijn. Geldt dat ook voor u, dan doet u er goed aan om bezwaar te maken. Wij raden u aan om eerst advies te vragen bij de Huurderslijn van de Woonbond.

Hoe bewaar maken?

 • Over de WOZ-waarde in 2016 hoort de gemeente u in de eerste 8 weken van het kalenderjaar een beschikking te sturen. U kunt dan bezwaar maken met het standaard-bezwaarformulier dat de gemeente meestuurt of met de modelbrief die de Woonbond beschikbaar stelt.
 • Over 2015 hebben huurders geen beschikking gekregen. Als u tussen 1 oktober en 31 december 2015 een woning gaat huren is het maar de vraag of u daarbij een voor bezwaar ontvankelijke WOZ-beschikking krijgt. Waarschijnlijk niet, maar het is uw goed recht om daar bij uw gemeente om te vragen. Ook zittende huurders die bezwaar willen maken tegen de WOZ-waarde van 2015 kunnen bij hun gemeente om een beschikking vragen.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kunt u (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum5 september 2015
puntenstelsel

Verder advies nodig?

Bel de Huurderslijn
020-5517755

 • Persoonlijk & actueel advies voor leden
 • ma t/m do: 10 - 13 uur
  dinsdag ook 18.30 - 20 uur

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen