Moet ik de boom in mijn tuin laten snoeien?

Mijn buren zeggen dat ze last hebben van een boom die in mijn tuin staat. Hij zou licht wegnemen, en ze storen zich enorm aan overhangende takken. Ze zeggen dat ze zelf de snoeischaar ter hand nemen als ik niets aan de boom laat doen. Mogen zij van mij eisen dat ik de boom laat snoeien? En mogen ze zelf aan de slag als ik dat niet van plan ben?

Snoeien van takken aan boom

Antwoord

De buren hebben wel het recht om de boomeigenaar, meestal de verhuurder, door middel van een schriftelijke aanmaning, te verzoeken overhangende takken van de boom te verwijderen. Laat de eigenaar dit na, dan mogen de buren de in hun tuin overhangende takken zelf verwijderen.

Op deze hoofdregel bestaan twee uitzonderingen, namelijk  de redelijke termijn, d.w.z. dat de buren de boomeigenaar een redelijke termijn moeten geven (bijvoorbeeld zes weken voor grotere bomen) waarbinnen de snoei moet worden uitgevoerd. Het is dus niet toegestaan zonder voorafgaand overleg overhangende takken te verwijderen.

De tweede uitzondering betreft misbruik van snoeirecht. De buren moeten hun snoeirecht in redelijkheid gebruiken. Het snoeirecht is bedoeld om enkele takken of wortels te verwijderen, dus niet om zo rigoureus te snoeien dat het voortbestaan van de boom in gevaar komt. Zware snoei van kroon of wortelstelsel kan het leven van een boom bedreigen en als misbruik van (snoei)recht worden aangemerkt.

Het snoeirecht geldt alleen voor overhangende takken en niet voor het in hoogte terugnemen van een boom. Er geldt in de meeste gevallen geen maximaal toegestane hoogte voor bomen.

Indien de overhangende takken deel uitmaken van openbaar groen dient de Groendienst van de gemeente te worden ingeschakeld. Deze beoordeelt of er sprake is van overlast en of snoeien noodzakelijk is.

Het dagelijks onderhoud van een boom en dus ook het snoeien valt voor de huurder meestal binnen het bereik van het Besluit kleine herstellingen en mag dus door de verhuurder voor rekening van de huurder worden gebracht.

Mocht u meer specifieke informatie willen ontvangen over bomen & recht, dan kunt u contact opnemen met de Bomenstichting, van wiens website deze informatie ook in hoofdzaak afkomstig is, zie www.bomenstichting.nl.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kunt u (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum16 juli 2015
onderhoud

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen