Moet ik een hogere huur betalen als de huurder is overleden?

Ik woon al jaren in het huis van mijn moeder. Nu zij is overleden, wil ik graag in de woning blijven. Dat mag van de verhuurder, als ik een nieuwe huurovereenkomst teken met een hogere huurprijs. Mag dat?

Rouwkaart met tekst met oprechte huurverhoging

Antwoord

Als u in de woning achterblijft en u geen medehuurder bent maar ‘samenwoner’ -en u dus niet getrouwd was en u ook geen door de verhuurder erkende medehuurder bent-, zet u de huurovereenkomst na het overlijden van de huurder in ieder geval zes maanden voort, voor dezelfde huur.

Vordering bij kantonrechter

Als de samenwoner ook na die termijn in de woning wil blijven wonen, moet de samenwoner binnen de eerste zes maanden na het overlijden van de huurder een vordering bij de kantonrechter instellen om in de woning te mogen blijven. Dit moet binnen deze termijn, anders bent u te laat.

Duurzame gemeenschappelijke huishouding

De rechter zal uw vordering toewijzen als u met de overleden huurder een duurzame gemeenschappelijke huishouding had. Daarvan kan ook sprake zijn als een kind met één of beide ouders samenwoonde, bijvoorbeeld om die te verzorgen. De jurisprudentie wijst uit dat kinderen vanaf 35 jaar een kans maken om als medehuurder te worden aangemerkt. Daarnaast moet de samenwoner financieel in staat zijn de -huidige- huur te betalen. Tot slot kan het zijn dat de samenwoner in aanmerking moet komen voor een huisvestingsvergunning, als het om een woning gaat waarvoor zo’n vergunning vereist is. Dat kunt u navragen bij de gemeente. 

Vordering toegewezen? Dan huurprijs onveranderd

Als de rechter de vordering tot voortzetting toewijst, blijft de huurprijs onveranderd. De verhuurder kan de huidige -toch al trieste- situatie dus niet aangrijpen om de huur te verhogen.

Schakel kantonrechter tijdig in

Ons advies is om - met hulp van een advocaat - binnen de vereiste termijn van zes maanden na het overlijden van de huurder de rechter in te schakelen, tenzij de verhuurder ruim binnen deze termijn alsnog schriftelijk bevestigt met voortzetting van de huurovereenkomst akkoord te gaan, inclusief de huidige huurprijs. Laat de termijn niet voorbijgaan zonder de rechter in te schakelen, want, zoals eerder gezegd, daarna bent u echt te laat om via de rechter te kunnen afdwingen dat u voor dezelfde huur in de woning kunt blijven.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kunt u (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum14 juli 2015
huurcontract
medehuur

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen