Moet ik meebetalen aan gederfde servicekosten wegens leegstand?

Mogen verhuurders gederfde servicekosten wegens leegstand aan zittende huurders doorberekenen?

Leegstaande woning

Antwoord

Nee, sinds 2013 mogen verhuurders de kosten voor leegstand niet meer via de servicekosten doorberekenen aan zittende huurders. Tot en met de afrekening over het boekjaar 2012 heeft de Huurcommissie nog toegestaan dat deze kosten bij huurders in rekening werden gebracht. Maar vanaf de afrekening over het boekjaar 2013 mag het niet meer.

Onterechte servicekostenpost

Als u op een jaarafrekening servicekosten van 2013 of later nog een klein bedrag ziet staan wegens gederfde servicekosten,  is dat dus een onterechte servicekostenpost. Het gaat dan om servicekosten die uw verhuurder niet heeft kunnen innen omdat er woningen leeg staan. Die niet ontvangen (gederfde) servicekosten mocht hij vroeger verhalen bij de zittende huurders, via de jaarlijkse servicekostenafrekening. Wel was er een maximum van 2% aan verbonden en moest de verhuurder door middel van duidelijke schriftelijke gegevens kunnen aantonen dat er inderdaad gederfde servicekosten waren.

Verzoek om post te schrappen

Verhuurders die over jaren na 2012 nog gederfde servicekosten doorberekenen aan zittende huurders zijn kennelijk niet op de hoogte van het gewijzigde beleid van de Huurcommissie. Als (collectief van) huurder(s) kunt u hier wat aan doen, door uw verhuurder schriftelijk te verzoeken deze onterechte servicekostenpost te schrappen. Reageert hij niet op uw verzoek, vraag dan aan de Huurcommissie om de jaarafrekening vast te stellen.  Dat kan met het 'Verzoekschrift Jaarafrekening servicekosten en nutsvoorzieningen voor huurders'. Dit verzoekschrift vindt u op de website van de Huurcommissie. Op die website vindt u ook de meest recente versie van het  'Beleidsboek Servicekosten'. Daarin staat precies omschreven welke posten verhuurders wel en niet mogen doorberekenen aan huurders.

Terechte wijziging

De Woonbond heeft zich altijd verzet tegen de doorberekening van kosten voor leegstand. Leegstand is een ondernemersrisico en niet de 'schuld' van de zittende huurders, doorberekening aan de zittende huurders is daarom in de ogen van de Woonbond niet redelijk. De Woonbond vindt het dan ook volkomen terecht dat de Huurcommissie het servicekostenbeleid gewijzigd heeft.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kunt u (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum21 maart 2015
huurcommissie
leegstand
servicekosten

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen