Moet ik toeslag betalen als ik niet per automatische incasso betaal?

Ik kreeg een brief van de verhuurder dat hij vanwege stijgende kosten voor de verwerking van betalingen volledig wil overstappen op huurbetaling via automatische incasso. Hij verzoekt me daarvoor een machtigingskaart te retourneren. Als ik dat niet doe  - wat ik niet wil - zegt hij genoodzaakt te zijn een maandelijkse toeslag van € 5,- te berekenen. Mag dat?

Online betalen

Antwoord

Nee. U mag hem uiteraard tegemoet komen in zijn wens, maar u bent daartoe niet verplicht. Hij mag u ook geen € 5 extra per maand aan kosten in rekening brengen als u uw huur op de huidige manier blijft betalen.

Korting bij automatische incasso mag wel

In plaats daarvan zou hij u bijvoorbeeld kunnen voorstellen dat u voortaan per automatische incasso gaat betalen als u daarvoor juist enkele euro’s korting krijgt. Wellicht bent u dan wel bereid op zijn voorstel in te gaan….

Kosten betalingsverkeer voor rekening verhuurder

Op grond van de huurovereenkomst heeft u tegenover de verhuurder de plicht om maandelijks de huur te betalen. U komt deze verplichting na door de huur over te maken naar een door de verhuurder opgegeven bankrekeningnummer van een door hem gekozen bankinstelling. Dat de bank van de verhuurder hem (extra) kosten in rekening wil brengen voor de verwerking van uw huurbetaling is een kwestie waar u buiten staat. Deze kosten dienen daarom voor rekening van de verhuurder te blijven.

De verhuurder zou volgens ons ook bezwaar maken als u hem zou vragen de kosten te betalen die uw bank u eventueel in rekening zou (gaan) brengen voor het overmaken van de huur. Degene die een bepaalde bankinstelling inschakelt om een betaling te verwerken dient de daarmee gepaard gaande kosten zelf te dragen.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kunt u (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum16 juli 2015
huurrecht

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen