Moet ik de woning verlaten?

Mijn huurovereenkomst van een jaar loopt nu alweer anderhalf jaar. De verhuurder schrijft mij nu dat hij wil dat ik vertrek. Moet dat?

Verscheurd contract

Antwoord

Een huurovereenkomst kan voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld één jaar, worden gesloten. Dit betekent niet dat de huurder de woonruimte moet verlaten als dat jaar is verstreken.

Als de huurder na afloop van de afgesproken periode met goedvinden van de verhuurder in de woning blijft, wordt de huurovereenkomst automatisch voor onbepaalde tijd – en dus niet steeds met een jaar - verlengd.

Een huurovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt niet automatisch zodra de afgesproken periode (de bepaalde tijd) is afgelopen. Ook bij een dergelijke overeenkomst moet de verhuurder volgens de wettelijke regels opzeggen.

Bovendien moet de verhuurder na het verstrijken van de bepaalde tijd nog steeds belang hebben bij de huurbeëindiging. Als de verhuurder bijvoorbeeld niet (meer) van plan is in zijn woning terug te keren, kan de huur niet meer om die reden worden beëindigd.

Als er in het huurcontract staan dat de huurder akkoord gaat met beëindiging van de huur over een jaar, dan is deze bepaling ongeldig. Ook als dit in het huurcontract staat, ben je als huurder dus (nog) niet verplicht om de woning te ontruimen als het jaar om is.

Let er wel op dat je na het betrekken  van de woning geen verklaring ondertekent, waarin je akkoord gaat met beëindiging van de huur na bijvoorbeeld elf maanden. Je bent dan, weliswaar heel vroeg, akkoord gegaan met beëindiging van de huur over elf maanden en daar kan de verhuurder je dan aan houden.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kunt u (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum9 september 2012
huuropzegging
tijdelijke verhuur

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen