Moeten wij ons aan nieuwe regels van de VvE houden?

Van de verhuurder mogen wij in de gemeenschappelijke ruimte voortaan geen fietsen meer zetten op plaatsen waar dat voorheen wel mocht. Dat zou komen omdat het huishoudelijk reglement van de Vereniging van Eigenaren (VvE) is aangepast. Ons huurcontract zegt dat wij gebonden zijn aan wijzigingen van het huishoudelijk reglement van VvE. Klopt dat?

Fiets parkeren

Antwoord

Nee. Voor huurders in een woningcomplex waarin ook eigenaar-bewoners wonen en waar om die reden sprake is van een Vereniging van Eigenaren (VvE), geldt tussen huurder(s) en verhuurder nog altijd alleen het huurcontract. Als in het huurcontract of de bijbehorende algemene voorwaarden niet de regel staat waaraan u zich nu zou moeten houden – over de stalling van fietsen – geldt deze regel voor u niet.

Bepaling in strijd met wet

De bepaling in uw huurcontract dat u gebonden bent aan veranderingen in het huishoudelijk reglement van de VvE (of aan veranderingen in de splitsingsakte of het splitsingsreglement) is in strijd met de wet. Die bepaalt kort gezegd dat van u niet verwacht mag worden dat u in het huurcontract al akkoord gaat met eventuele latere nieuwe (huis)regels waarvan u bij de ondertekening van het huurcontract de inhoud nog niet eens kende (zoals hier het fietsenverbod).

Huurder om instemming vragen

Wat de verhuurder natuurlijk wel mag doen is de huurders de nieuwe regel voorleggen en aan de huurder(s) vragen om ermee in te stemmen. Het kan heel goed zijn dat de voorgestelde nieuwe bepaling redelijk is en dat de huurders er voorstander van zijn. Het gaat erom dat de verhuurder de nieuwe regel niet via het huurcontract kan opdringen.

Rechter inschakelen

Als (sommige) huurders niet met een nieuwe bepaling akkoord gaan en de verhuurder vindt dat de huurders dat toch moeten doen, kan de verhuurder de rechter inschakelen. Die oordeelt dan of het redelijk is dat de huurders met de nieuwe regel moeten instemmen.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kunt u (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum14 juli 2015
gemengd complex
huurcontract

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen