Moeten wij verhuizen vanwege het aflopende huurcontract?

Wij hebben een huurcontract voor iets meer dan twee jaar, dat eind maart afloopt. Volgens ons gaat het verhuurbedrijf, dat namens de eigenaar optreedt, ervan uit dat wij per 1 april verhuisd zijn. Het pand waarvan onze woning onderdeel is, staat te koop op internet. In het huurcontract staat dat wij er uitdrukkelijk mee instemmen dat de huur voor bepaalde tijd is en dat de verhuurder er vanaf april zelf weer komt wonen. Dat is volgens ons niet zo, want de verhuurder zit al jaren in Afrika en woonde er ook niet voordat wij erin kwamen. Bovendien staan twee andere etages in het pand, dat volledig van de verhuurder is, al tijden leeg in verband met de verkoopwens. Moeten wij er nu toch uit?

Man met verhuisdozen

Antwoord

Nee. In principe kan de verhuurder de huur opzeggen op grond van het voorbij zijn van de in het huurcontract afgesproken periode, maar voor die wettelijke mogelijkheid gelden wel strenge voorwaarden. Zo moet de verhuurder, die tevens de eigenaar is, voorafgaand aan uw komst in uw woning hebben gewoond en er aansluitend op uw verhuizing weer zelf gaan wonen. Als dat niet zo is, is de opzegging niet geldig.

Belang bij ontruiming

Daarnaast is vereist dat de verhuurder er bij het aflopen van het huurcontract belang bij heeft dat u verhuist, bijvoorbeeld omdat hij anders geen woning heeft. Als in het pand dat hij in eigendom heeft al twee etages leeg staan, kan de verhuurder die natuurlijk gaan bewonen. Een belang bij uw verhuizing heeft hij dan niet (meer), omdat hij in zijn huisvestingsbehoefte kan voorzien zonder de huur met u te hoeven beëindigen. Ook in dat geval is de opzegging dan niet terecht.

Opzegging vereist

Verder moet de huur, ook als de verhuurder een beroep wil doen op het voorbij zijn van de afgesproken periode, per aangetekende brief of per deurwaardersexploot worden opgezegd. Daarbij dient de verhuurder een wettelijke opzegtermijn in acht te nemen van, in uw geval, minimaal vier maanden. Voor zover wij van u hebben begrepen is dit tot nu toe niet gebeurd. Dit betekent dat van het einde van de huur per 1 april hoe dan ook geen sprake kan zijn. 

Niet akkoord

U hoeft het verhuurderskantoor niet te melden dat u ook vanaf april nog in de woning woont. De verhuurder heeft niet schriftelijk kenbaar gemaakt – met een opzegging van de huur – dat u per 1 april geacht wordt verhuisd te zijn. Dat staat weliswaar in het huurcontract, maar dat betekent niet dat een opzegging van de huur achterwege kan blijven. En mocht die opzegging nog komen, dan heeft u uiteraard het recht om daarmee niet akkoord te gaan. Uw verhuurder kan zich dan tot de rechter wenden. Die bepaalt vervolgens of u in de woning kunt blijven

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kunt u (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum20 juli 2015
huurcontract
huuropzegging
tijdelijke verhuur

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen