In ons complex variëren de huurverhogingen. Mag dat?

In mijn huurcontract staat dat de huur jaarlijks wordt verhoogd met de consumentenprijsindex (CPI), dus met het inflatiepercentage, maar ook dat de verhuurder de huur daarnaast nog met maximaal drie procent extra mag verhogen. Bij andere, óók geliberaliseerde huurders in ons complex, staat die bepaling niet in hun contract. Dit betekent dat er veel verschil is in huurverhogingen. Kan dat zomaar?

Huurstijging

Antwoord

Binnen een complex hoeft de jaarlijkse huurverhoging niet voor elke woning dezelfde te zijn. Er is niet alleen variatie mogelijk in de percentages die huurders met een geliberaliseerd contract (vrije sector) moeten betalen, maar ook in de percentages die gevraagd worden aan huurders met gereguleerd contract (sociale huurwoning).

Variatie bij gereguleerde contracten

Bij gereguleerde contracten heeft de verhuurder  te maken met de ‘beperkingen’ van het maximale huurverhogingspercentage dat jaarlijks door de minister wordt vastgesteld  en met de maximaal toegestane huur op grond van het aantal punten van de woning, maar verder staat het hem ook bij deze contacten vrij om binnen de genoemde beperkingen elke huurverhoging te vragen die hij wil. De verhuurder kan bij verschillende woningen dus uiteenlopende percentages vragen, zonder dat hij daarover uitleg hoeft te geven. Zo kan het zijn dat de ene huurder 0% huurverhoging krijgt aangezegd, terwijl de volgende wel het maximumpercentage moet betalen dat volgens de overheid is toegestaan. De verhuurder moet wel uitleg geven bij een inkomensafhankelijke huurverhoging: een inkomensverklaring van de Belastingdienst moet dan meegestuurd zijn met het voorstel tot huurverhoging.

Variatie bij geliberaliseerde contracten

Bij geliberaliseerde contracten is de vrijheid van de verhuurder nog groter dan bij niet-geliberaliseerde huurcontracten. Bovengenoemde beperkingen van de maximale huurverhoging per woning en de maximaal toegestane huur op basis van het aantal woningwaarderingspunten gelden in dat geval niet. Wat wel altijd geldt in het geval van een geliberaliseerde huurprijs is de inhoud van het huurcontract. Het is mogelijk dat daarin géén bepalingen staan over de jaarlijkse huurverhoging – dan kan de verhuurder jaarlijks elk voorstel tot huurverhoging doen dat hij wil -, maar meestal zegt het huurcontract wel het een en ander over de mogelijkheden tot jaarlijkse huuraanpassing.

Let op: de inkomensafhankelijke huurverhoging is niet toegestaan voor geliberaliseerde contracten, alleen voor gereguleerde huurcontracten.

Opslagpercentage

In uw geval staat in uw huurcontract dat de huur jaarlijks wordt verhoogd met de CPI-index en dat de verhuurder daarnaast nog maximaal drie procent extra mag vragen. Dit betekent dat de verhuurder, als hij een beroep op die opslag wil doen, u wel schriftelijk en vóór de ingangsdatum van de huurverhoging moet laten weten hoeveel extra huurverhoging hij wil. Dat kunt u tenslotte niet raden. De verhuurder mag het opslagpercentage, als hij dat wil, elk jaar maximaal toepassen – dus 3% -, zonder uitleg waarom en zonder extra ‘tegenprestatie’ van zijn kant, zoals bijvoorbeeld beter onderhoud of verhoging van het woongenot. De reden voor het opslagpercentage is vrijwel altijd het mogelijk maken van een hoger ‘rendement’ op de woning.

Extra opslag niet verplicht

De verhuurder is niet verplicht de extra opslag te vragen; in uw huurcontract staat namelijk dat het mág, niet dat het moet. Dat het om maximaal drie procent gaat lijkt willekeurig; dat had ook twee, vier, vijf of meer procent kunnen zijn. Wellicht wil uw verhuurder uitleg geven over het gekozen percentage. Een verhuurder die zijn huurder(s) serieus neemt doet dat, maar verplicht is het niet.

Frustrerend, maar wettelijk toegestaan

Dat het opslagpercentage wel in uw huurcontract staat en niet in dat van andere huurders is voor u erg vervelend, maar huurcontracten mogen per woning inhoudelijk verschillen. Er zijn een aantal standaard-huurcontracten in omloop, maar verhuurders hebben de vrijheid daarin in de praktijk – desgewenst per woning - wijzigingen aan te brengen en aanvullingen op te maken, bijvoorbeeld met een opslagpercentage. We kunnen ons voorstellen dat het heel frustrerend is dat u daardoor hogere huurverhogingen krijgt dan huurders in hetzelfde complex met soms zelfs een identieke woning, maar wettelijk is dat toegestaan.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kunt u (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum12 mei 2016
geliberaliseerde huurprijs
huurdersorganisatie
jaarlijkse huurverhoging

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen