Ons inkomen is niet te hoog, maar toch krijgen we de woning (nog) niet. Mag dat?

Wij willen een sociale huurwoning gaan huren die in het najaar wordt opgeleverd. De corporatie heeft onze inkomensgegevens gecontroleerd. Vanaf dit jaar is ons inkomen lager dan de inkomensgrens voor sociale huurwoningen, omdat mijn man geen baan (meer) heeft. Maar in de voorgaande twee jaren was ons gezamenlijk inkomen juist hoger dan de inkomengrens. De corporatie stelt nu dat wij voorlopig niet aan de eisen voldoen en dat we de woning nog niet mogen huren. Kan dat?

Ouder zorgelijk kijkend stel bekijkt brief

Antwoord

Nee. De woningcorporatie zou uit moeten gaan van actuele gegevens over uw inkomen en niet vooralsnog negatief besluiten op grond van inkomensgegevens uit voorgaande jaren.

Inkomen van jaar waarin huurcontract ingaat

De 'Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting' van het ministerie van Binnenlandse Zaken stelt duidelijk dat bij de beoordeling van het inkomen naar het jaar moet worden gekeken waarin de huurovereenkomst begint. De regeling zegt letterlijk: 'De woningcorporatie dient zich naar redelijkheid ervan te vergewissen welk gezamenlijk verzamelinkomen de nieuwe huurder(s) naar schatting zal/zullen genieten in het jaar van aanvang van het huurcontract. Het vast te leggen huishoudinkomen moet zo veel mogelijk schriftelijk worden onderbouwd. Hierbij kan de woningcorporatie bijvoorbeeld gebruikmaken van de laatste voorlopige vaststelling van het verzamelinkomen uit de aangifte inkomstenbelasting, eventueel aangepast met de door betrokkene geschatte wijzigingen daarin.’

Corporatie moet uitgaan van actuele gegevens 

Met name het laatste deel van de laatste zin biedt u het aanknopingspunt voor uw betoog dat uw inkomen dit jaar wél onder de toewijzingsgrens valt. U heeft, als ‘betrokkene’, de verhuurder van uw loonstroken uit het lopende jaar voorzien en schriftelijk aangetoond dat uw echtgenoot dit jaar geen inkomen (meer) heeft. Dit resulteert in een (forse) daling van het verzamelinkomen dit jaar, zodanig dat dit onder de toewijzigingsgrens terecht komt. Het is alleszins redelijk dat de corporatie van deze actuele gegevens uitgaat en niet vooralsnog negatief besluit op grond van inkomensgegevens uit voorgaande jaren. Mocht de corporatie daar toch aan vasthouden, dan kunt u schriftelijk bezwaar maken, zo nodig met dreiging van nadere (juridische) stappen.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kunt u (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum12 mei 2011
inkomensgrens
woningtoewijzing

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen