Pakt de corporatie mijn winst af?

Kan de corporatie mijn winst afpakken als ik mijn hele woning onderverhuur?

Hand met huissleutel en hand met geld

Antwoord

Ja, dat is mogelijk. Onderverhuur van de hele woning is in bijna alle huurovereenkomsten nadrukkelijk verboden. Dit verbod staat ook in de wet. Het niet naleven van deze verplichting kan ontbinding van de huurovereenkomst door de rechter en het toekennen van schadevergoeding aan de verhuurder tot gevolg hebben. De rechter bepaalt de hoogte daarvan en kan besluiten dat u uw winst als schadevergoeding aan de verhuurder moet betalen.

Een andere manier om onderverhuur aan te pakken is een boetebeding in de huurovereenkomst, bijvoorbeeld van € 25 per dag voor elke overtreding –zoals onderverhuur- van het huurcontract. Als u vindt dat dit in totaal tot een te hoge boete leidt, kunt u de rechter daarover een oordeel vragen. Betaalt u de boete niet, dan zal de verhuurder mogelijk naar de rechter stappen om die alsnog te incasseren.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kunt u (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum10 juni 2014
onderhuur

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen