De verhuurder dreigt op mijn kosten te gaan schoonmaken. Kan dat?

​Ik heb een klacht over mijn woningcorporatie. Ik krijgen brieven dat ik mijn ramen en kozijnen en de galerij moet schoonmaken, terwijl het niet zo vuil is. En als ik dat niet doe vóór het eind van de maand, zal het schoonmaakbedrijf worden ingeschakeld. Daarvoor moet ik dan ongeveer tien euro betalen. Ik betaal netjes de huur en veroorzaak geen overlast, maar ik word op een onbeschofte manier behandeld, inclusief dreiging met een boete. Ik ben hier niet van gediend. Willen jullie daar iets tegen doen?

Raam schoonmaken

Antwoord

Het lijkt ons dat u heel goed in staat bent hier zelf op te reageren. Bijvoorbeeld door uw corporatie schriftelijk van repliek te dienen, waarin u kenbaar maakt dat u haar zienswijze niet deelt. En dat is uiteraard uw goed recht. De corporatie kan niet zomaar besluiten uw ramen, kozijnen en galerij te (laten) schoonmaken en u daarvoor de rekening presenteren. Of u voor uw vermeende ‘wanprestatie’ een boete opleggen.

Kleine herstellingen

Als huurder heeft u wettelijk de plicht de zogeheten ‘kleine herstellingen’ te doen. Onderdelen daarvan zijn het ‘schoonhouden van het woonruimtegedeelte van het gehuurde en van de gemeenschappelijke ruimten’ en het ‘wassen en schoonhouden van de binnen- en buitenzijde van de ruiten, kozijnen, deurposten, het geverfde houtwerk en andere geverfde onderdelen, voor zover deze voor de huurder bereikbaar zijn’. Deze klusjes komen wettelijk voor rekening van de huurder. Vaak voert de verhuurder ze uit en betalen huurders daarvoor servicekosten. Zo niet, dan is de huurder ervoor verantwoordelijk.

Eigen rechter spelen

Over de vraag of de huurder de kleine herstellingen voldoende verricht, kunnen de meningen verschillen, zoals blijkt in uw situatie. De corporatie mag u schriftelijk laten weten dat zij vindt dat u in dit opzicht te kort schiet en dat u daar naar haar mening wat aan moet doen. Officieel heet zo’n brief een ingebrekestelling. Maar u mag uiteraard menen dat u niet in gebreke bent. Hoe dan ook heeft de corporatie niet het recht om de in hun ogen noodzakelijke werkzaamheden op uw kosten uit te (laten) voeren als u niet op het verzoek van de corporatie ingaat. Dat is voor eigen rechter spelen en daarmee hoeft u niet akkoord te gaan. De rekening hoeft u dan dus niet te betalen. Als de corporatie u wil dwingen de werkzaamheden uit te voeren kunnen ze daarvoor de rechter inschakelen.

Boete en bewijs

Ook een boete opleggen kan zomaar niet. Daarvoor is in ieder geval noodzakelijk dat in de algemene voorwaarden bij uw huurcontract een boeteregeling staat. Maar ook in dat geval kunt u het natuurlijk met de (hoogte van de) boete oneens zijn en weigeren die te betalen. De bewijslast dat u uw verplichtingen, in dit geval enkele van de kleine herstellingen, niet zou zijn nagekomen, ligt hoe dan ook bij de corporatie. Als u een boete zou krijgen moet de corporatie aantonen dat dit terecht is.

Klachtencommissie

Als u van mening bent dat u onbeschoft wordt behandeld kunt u een beroep doen op de klachtencommissie van de corporatie. Elke corporatie is wettelijk verplicht daarover te beschikken en u kunt er – gratis – terecht als u vindt dat de corporatie niet correct of fatsoenlijk met (een) huurder(s) omgaat. Uw klacht leent zich voor behandeling door de klachtencommissie.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kunt u (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum16 juli 2015
kleine herstellingen
onderhoud

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen