Waar kan ik terecht met klachten over woonruimteverdeling en woningtoewijzing?

Waar kan ik terecht met klachten over woonruimteverdeling en woningtoewijzing?

Antwoord

Klachtencommissie woonruimteverdeling

Als u meent benadeeld te zijn bij de toewijzing van een sociale huurwoning, kunt u een klacht indienen bij de (regionale) klachtencommissie woonruimteverdeling. Dat kan in ieder geval in gemeenten waar zo'n klachtencommissie bestaat en er tussen de gemeente en verhuurders een overeenkomst is gesloten over de woonruimteverdeling. De afspraken over woonruimteverdeling van sociale huurwoningen worden vastgelegd in een huisvestingsverordening. Gemeenten zijn niet verplicht om een huisvestingsverordening te maken. Maar als zij dat doen dan zijn zij op basis van de nieuwe Huisvestingswet 2014 verplicht om huurdersorganisaties bij het ontwikkelproces van de huisvestingsverordening te betrekken.

Informeer bij uw gemeente of verhuurder

U kunt bij de gemeente of de verhuurder informeren naar (het bestaan van) een huisvestingsverordening, afspraken over de woonruimteverdeling en een regionale klachtencommissie woonruimteverdeling.

Andere manier van klachten indienen

Er kan een andere manier zijn om uw klachten over woningtoewijzing kenbaar te maken, als uw gemeente huisvestingsvergunningen verleent op basis van een huisvestingsverordening. Een huisvestingsvergunning is een schriftelijke beslissing van de gemeente dat u in een bepaalde woning mag gaan wonen, als huurder of als eigenaar-bewoner. Als uw gemeente u bijvoorbeeld niet inschrijft als woningzoekende of geen huisvestingsvergunning geeft, dan kunt u daartegen bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen  (en/of in beroep te gaan).

Bezwaarschrift

Dat bezwaarschrift moet u indienen binnen zes weken nadat de (voor u nadelige) beslissing van de gemeente is verstuurd. U moet het bezwaarschrift indienen bij het orgaan dat de beslissing heeft genomen. Als bijvoorbeeld het college van Burgemeester en Wethouders heeft geweigerd u in te schrijven als woningzoekende, kunt u bij hen het bezwaarschrift indienen. Heeft een bezwaarschrift geen succes, dan kunt u daarna in beroep bij de rechter. Daarvoor moet u bij de rechtbank een beroepschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop de beslissing op uw bezwaarschrift is verstuurd.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op jouw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kun je (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum17 april 2015
woningtoewijzing

Verder advies nodig?

Bel de Huurderslijn
020-5517755

  • Persoonlijk & actueel advies voor leden
  • ma t/m do: 10 - 13 uur
    dinsdag ook 18.30 - 20 uur

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen