Waar moet ik op letten bij tijdelijk huren?

Mijn zoektocht naar een woning schiet maar niet op. Ik sta al 3 jaar ingeschreven, maar dat is kennelijk te kort om kans te maken. Daarom overweeg ik om een tijdelijke woning te gaan huren. Waar moet ik op letten voordat ik iets tijdelijks accepteer?

Antwoord

Per 1 juli 2016 zijn de wettelijke mogelijkheden om tijdelijk te verhuren drastisch uitgebreid. Daardoor kun je nu veel meer verschillende tijdelijke contracten tegenkomen dan vroeger. Als je een tijdelijke woning wilt gaan huren, let dan op het volgende:

Om wat voor soort tijdelijke huur gaat het?

Onderzoek met het overzicht tijdelijke contracten om wat voor soort tijdelijke huur het gaat. Dan weet je wat je wettelijke rechten zijn en wat je verhuurder wel en niet mag.

Is de huurprijs niet te hoog?

Bij de meeste tijdelijke contracten heb je huurprijsbescherming. De huur mag niet hoger zijn dan maximaal toegestaan volgens het puntenstelsel. Controleer met de Huurprijscheck of de huur niet te hoog is. Alleen bij uitzondering (zoals tijdelijke verhuur onder de Leegstandwet van een te koop staande woning van een particulier) hoeft je verhuurder zich niet aan het puntenstelsel te houden.

Wat staat er in je contract over opzeggen?

Lees goed wat er in je contract staat over tussentijds opzeggen en beëindiging van de huurovereenkomst. Controleer of dat overeenkomt met de wettelijke regels voor dit type tijdelijk contract. Staan er bepalingen in je contract die niet kloppen? De Huurderslijn kan advies geven.

Daarnaast heeft de Woonbond de volgende tips voor je:

Probeer afspraken te maken over de toekomst

Wat er mogelijk is na afloop van je contract hangt af van het soort tijdelijk contract dat je hebt. Sommige contracten kunnen na afloop worden verlengd voor nog een bepaalde periode. Of zelfs worden omgezet naar een contract voor onbepaalde tijd. Zorg dat weet hoe dat bij jouw contract zit. Kan verlengen niet (meer), vraag je verhuurder dan of je vervangende woonruimte kunt krijgen. Al heb je bij tijdelijke contracten geen wettelijk recht op vervangende woonruimte, onderling afspraken maken mag altijd. Ook over (opties op) verlenging kun je soms afspraken maken.

Maak indien nodig afspraken over tussentijds opzeggen

De meeste tijdelijke contracten zijn niet tussentijds opzegbaar door verhuurders, maar wel door huurders. Daarbij geldt dan meestal een opzegtermijn van een maand. Heb jij met een contract te maken dat je als huurder niet voortijdig kunt opzeggen, of waarvoor een lange opzegtermijn geldt? Probeer dan met je verhuurder af te spreken dat jij een nieuwe huurder voordraagt als je eerder weggaat. Dat voorkomt dat je huur moet blijven betalen voor een woning waar je al vertrokken bent.

Blijf actief uitkijken naar een volgende woning

Je ‘kiest’ voor tijdelijk huren, maar wilt uiteindelijk een woning met contract voor onbepaalde tijd. Zorg dat je ingeschreven blijft als woningzoekende. Bij sommige tijdelijke contracten behoud je je inschrijfduur. Ga ruim voordat je contract afloopt op zoek naar een nieuwe woning. Anders word je gedwongen door de krappe woningmarkt om naar minder prettige alternatieven uit te kijken, zoals een woning buiten de regio, een dure woning in de vrije sector, anti-kraak, terug naar je ouders of bij vrienden op de bank.

Maak (strategisch) gebruik van je rechten

Is de huur hoger dan volgens het puntenstelsel mag, klopt de afrekening servicekosten niet of weigert je verhuurder noodzakelijk onderhoud te plegen? Ook als tijdelijke huurder kun je een  procedure starten bij de Huurcommissie. Maak gebruik van deze rechten, maar ga er ook strategisch mee om. Heb je een tijdelijk contract dat verlengd kan worden en vrees je dat je geen verlenging krijgt als je een procedure start? Dan kun je ook besluiten om dat pas na afloop van je contract te doen. Dit kan tot uiterlijk zes maanden nadat je verhuisd bent of nadat het tijdelijke contract omgezet is in een vast contract.

Documenteer alle afspraken met je verhuurder

De Woonbond adviseert je om alle afspraken met je verhuurder schriftelijk vast te leggen. Maak ook van mondelinge afspraken een aantekening, en schrijf daarbij de datum op waarop de afspraak gemaakt is. Daarmee heb je iets om op terug te vallen als er problemen ontstaan.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kunt u (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum28 juli 2016
huurcontract
tijdelijke verhuur

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen