Waarin verschilt de huurovereenkomst voor een woongroep?

Waarin verschillen de huurovereenkomsten voor woongroepen van huurovereenkomsten voor individuele huurders?

Groep mensen

Antwoord

Een woongroep bestaat uit meerdere huurders, die in meer of mindere mate een gemeenschappelijke huishouding voeren. Deze gemeenschappelijke huishouding is van belang om een woongroep te kunnen onderscheiden van kamergewijze verhuur, waarbij de huurders weliswaar voorzieningen als keuken, douche en wc delen, maar geen gemeenschappelijke huishouding voeren.

Soms ook complex woningen

Soms wordt de term woongroep ook gebruikt voor een complex van zelfstandige woningen (bijvoorbeeld voor ouderen) met gemeenschappelijke voorzieningen. Voor woongroepen is ook een huisvestingsvergunning nodig en de voorwaarden tot het verkrijgen daarvan verschillen over het algemeen per gemeente.

Huurcontracten

Een woongroep kan verschillende huurcontracten gebruiken. De volgende varianten komen regelmatig voor.

  • De woongroep kan een vereniging of stichting oprichten, die het geheel (bijvoorbeeld het complex) huurt;
  • Er kan sprake zijn van één hoofdhuurder, die weer onderverhuurt aan de overige groepsleden;
  • Er kan sprake zijn van individuele huurovereenkomsten per kamer of wooneenheid;
  • De woongroep kan in zijn geheel de huurovereenkomst ondertekenen. Dit heet een meerkoppig contract. Hierbij kan een aanvullende groepsovereenkomst worden gesloten, bijvoorbeeld over de servicekosten of andere taken in het belang van de woongroep;
  • Er kunnen individuele overeenkomsten per kamer of per wooneenheid worden gesloten met een aanvullende groepsovereenkomst, die door iedereen wordt ondertekend.

Nieuwe medebewoners

Naast algemene zaken is het belangrijk om een regeling te treffen voor de toetreding van nieuwe groepsleden. Deze regeling kan zo worden opgesteld dat de groep zelf bepaalt wie de nieuwe medebewoner wordt. Ook kan het belangrijk zijn om af te spreken dat niet elke kamer bewoond hoeft te worden. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat een woongroep bij de verhuizing van een groepslid graag wil dat de vrijkomende kamer in gemeenschappelijk gebruik komt (bijvoorbeeld als hobbykamer). Als de groep hiervoor gemeenschappelijk de kosten wil dragen, moet dit mogelijk zijn.

Aansprakelijkheidsregeling

Ten slotte is een aansprakelijkheidsregeling voor de huur, de servicekosten, het onderhoud en schade aan de gemeenschappelijke ruimten van belang. De verhuurder zal meestal hoofdelijke aansprakelijkheid willen, zodat hij elk individueel groepslid voor de kosten aansprakelijk kan stellen. Een gespreide aansprakelijkheid is echter rechtvaardiger. Elk groepslid is dan voor een bepaald percentage aansprakelijk voor de kosten.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kunt u (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum21 november 2012
gemeenschappelijk wonen

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen