Waarom mag ik het huurcontract niet eerst doorlezen?

Is het normaal dat je het huurcontract, of een kopie daarvan, niet eerst mee naar huis mag nemen om het goed door te lezen?

Vrouw met blinddoek voor zet handtekening

Antwoord

Dat mag inderdaad ‘niet normaal’ worden genoemd. Waarom zou de verhuurder u niet (kort) de tijd geven om na te gaan of de op papier gezette afspraken kloppen? Blijkbaar heeft de verhuurder er belang bij om u ‘blind’ voor het huurcontract te laten tekenen.

Nadelige bepalingen

Dat u niet de gelegenheid krijgt het contract eerst door te lezen wijst er mogelijk op dat uw verhuurder het een en ander ‘te verbergen’ heeft, zoals misschien allerlei bepalingen in de algemene voorwaarden die in zijn voordeel zijn. Dat kan van alles zijn, bijvoorbeeld dat al het onderhoud binnenshuis voor uw rekening is, dat de verhuurder de huur zonder tussenkomst van de rechter kan beëindigen, dat u geen bedragen met de huur mag verrekenen, dat u niets aan de woning mag veranderen, dat de huur steeds met een jaar kan worden verlengd, dat u altijd aan een renovatie moet meewerken, of nog vele andere. De verhuurder hoort de huurder een redelijke mogelijkheid te bieden om kennis te nemen van de algemene voorwaarden.

Onredelijk bezwarend

Als u onder voor u nadelige bepalingen toch uw handtekening zet, bijvoorbeeld omdat de woning anders aan uw neus voorbij dreigt te gaan, zit u daar niet zonder meer aan vast. Bepalingen die voor u onredelijk zijn (‘onredelijk bezwarend’ noemt de wet dat) gelden namelijk niet, ook al staan ze op papier en heeft u ervoor getekend. De bovengenoemde zijn daar voorbeelden van. 

Algemene bepalingen

Algemene bepalingen zijn regels die niet over de essentiële kenmerken van de huurovereenkomst gaan, zoals allerlei verbodsbepalingen. De essentiële kenmerken zijn er twee: wat er wordt gehuurd (het adres en een omschrijving van de woonruimte) en wat de huurprijs is. Die laatste kunt u, ook al heeft u het huurcontract getekend, eveneens op redelijkheid (laten) toetsen, zo nodig via een procedure bij de Huurcommissie in de eerste zes maanden van de huurovereenkomst.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op jouw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kun je (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum14 juli 2015
aanvangshuur
huurcontract
woningtoewijzing

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen