Wanneer kan de huur worden verlaagd?

Om welke redenen kan ik huurverlaging afdwingen via de Huurcommissie?

Huurverlaging

Antwoord

Er zijn drie procedures waarmee u via de Huurcommissie huurverlaging af kunt dwingen.

Huurprijs is hoger dan maximale huur volgens puntenstelsel

De huurprijs kan door de Huurcommissie worden verlaagd  als deze hoger is dan maximaal is toegestaan volgens het woningwaarderingsstelsel (puntenstelsel). U kunt deze procedure starten nadat u uw verhuurder eerst schriftelijk om huurverlaging hebt verzocht, en hij weigert om op uw verzoek in te gaan. 

Verhuurder weigert om onderhoudsgebreken te verhelpen

Als er sprake is van (zeer) ernstige (onderhouds)gebreken die uw verhuurder niet wil verhelpen kan de Huurcommissie uitspreken dat uw huur tijdelijk moet worden verlaagd tot 20%, 30% of 40% van de huurprijs die u op dit moment betaald. Welk percentage van toepassing is hangt daarbij af van de ernst van de klachten. De huurverlaging blijft van kracht totdat de gebreken door en op kosten van uw verhuurder verholpen zijn. U kunt deze procedure starten zes weken nadat u uw verhuurder schriftelijk heeft verzocht om de onderhoudsgebreken te verhelpen. Overigens kan ook de rechter een verlaging van de huurprijs uitspreken als er sprake is van ernstige gebreken.

Inkomen is gedaald na inkomensafhankelijke huurverhoging

Tenslotte is er een speciale huurverlagingsprocedure voor huurders die een extra inkomensafhankelijke huurverhoging kregen omdat hun huishoudinkomen boven een bepaalde grens lag, en die daarna te maken kregen met daling van hun inkomen tot onder die grens. Met deze procedure kunt u de de huur te laten verlagen tot de huurprijs die u betaald zou hebben als u geen inkomensafhankelijke huurverhoging had gekregen. U kunt deze procedure starten nadat u eerst de verhuurder uw huurverlaging hebt verzocht, en daarbij nul op rekest hebt gekregen.

 

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op jouw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kun je (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum1 februari 2018
huurcommissie

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen