Per wanneer kan mijn verhuurder de huur opzeggen?

Welke opzegtermijn geldt er voor mijn verhuurder als hij mijn huurovereenkomst opzegt?

Vergrootglas met tekst huuropzegging

Antwoord

De opzegtermijn voor uw verhuurder is drie maanden plus één maand extra voor elk jaar dat de huur onafgebroken heeft geduurd, met een maximum van zes maan­den. Na twee jaar is de opzegter­mijn voor de ver­huurder dus vijf maanden, na drie jaar zes maan­den en na tien jaar nog steeds zes maanden. Bepa­lingen in een huurcontract die afwij­ken van deze wettelijke opzegtermijnen zijn ongeldig.

Als de verhuurder een te korte opzegtermijn in acht neemt, wordt deze automatisch verlengd tot de wettelijke termijn.

In een situatie waarin de huurder zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst niet nakomt, en dus wanprestatie pleegt, is de procedure anders. Een voorbeeld van wanprestatie door de huurder is het niet betalen van de huur. De verhuurder kan dan aan de rechter vragen de huurovereen­komst te ontbin­den omdat de huurder wanpresta­tie pleegt. De ver­huurder hoeft de huur dan niet op te zeggen en hij hoeft zich ook niet aan de opzegtermijn te houden. Vraag in dat geval om advies. Als u lid bent van de Woonbond kan dat via de Huurderslijn

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kunt u (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum20 juli 2015
huurcontract
huuropzegging

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen