Per wanneer moet ik huur betalen?

Ik sta op het punt een huis te gaan huren van een woningcorporatie. Nu moet ik nog met de opzichter door de woning om op te nemen welke werkzaamheden er moeten worden verricht en dan zou ik ‘s middags al het huurcontract moeten tekenen. Volgens mij willen ze de huur die dag ook in laten gaan. Mag dat? Het lijkt me logischer dat de huur ingaat als de werkzaamheden klaar zijn.

Huis inspecteren

Antwoord

Ja, dat mag. Wel zijn we met u eens dat het logischer en vooral praktischer is als noodzakelijke werkzaamheden worden uitgevoerd vóórdat u in het huis gaat wonen. Toch gebeurt het vaak dat huurders een contract tekenen en huur moeten betalen vanaf een bepaalde datum, terwijl er nog herstelwerk nodig is dat de verhuurder dient uit te voeren.

Goed onderhouden woning

U mag als uitgangspunt hanteren dat u op de ingangsdatum een goed onderhouden woning krijgt die geen gebreken vertoont. U mag ook niet worden opgezadeld met herstelwerk dat de verhuurder van de vorige huurder had kunnen verlangen, maar waaraan diegene blijkbaar niet is gehouden. Dit dient de verhuurder dan zelf te doen.

Let goed op bij inspectie

U doet er verstandig aan bij het rondje door het huis met de opzichter goed op te letten waar nog gebreken zijn, die meteen aan de opzichter te melden en aan te dringen op een afspraak over de datum of termijn voor het herstel daarvan. De opzichter kan dit dan noteren in het opleveringsrapport, als hij dat bij de rondgang opstelt. Doet hij dit niet, dan is het verstandig de gebreken zelf te noteren en die per brief aan de verhuurder te melden, met het uitdrukkelijke verzoek tot zo spoedig mogelijk herstel.

Schadevergoeding

Gaat u de woning huren en zijn er gebreken die de opzichter duidelijk heeft gezien of kunnen zien en worden de mankementen toch niet verholpen, dan heeft u recht op vergoeding van de schade die daardoor mogelijk ontstaat. U heeft niet vanzelfsprekend recht op huurvermindering, al kan die eventueel, afhankelijk van de ernst van de situatie, zo nodig via de rechter worden afgedwongen.

Later melden gebreken

Als u gebreken pas later meldt, bijvoorbeeld als u er al enige tijd woont, heeft de verhuurder nog steeds de plicht om die, na uw schriftelijke verzoek daartoe, te verhelpen. Natuurlijk is het altijd verstandig om gebreken zo snel mogelijk te melden, al is het maar om schade te voorkomen die daardoor aan uw bezittingen kan ontstaan.

Model huurcontract

In de webwinkel van de Woonbond kunt u een model huurcontract zelfstandige woonruimte bestellen. Hierbij zit een uitgebreide opnamestaat waarmee u tijdens de inspectie de eventuele gebreken per ruimte gemakkelijk kunt noteren.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op jouw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kun je (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum14 juli 2015
gebreken
huurcontract

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen