Wat is het BBSH?

Waarvoor staat de afkorting BBSH?

Woningwet op weg

Antwoord

BBSH is een afkorting voor 'Besluit Beheer Sociale Huursector'. Met het in werking treden van de nieuwe Woningwet per 1 juli 2015 is het BBSH komen te vervallen.

Het BBSH bevatte regels waaraan zogenaamde “toegelaten instellingen” zich moeten houden. Met toegelaten instellingen worden de woningcorporaties, woningbouwverenigingen en woningstichtingen bedoeld die deze status bij Koninklijk Besluit toegekend hebben gekregen.  Ook was in het BBSH het een en ander geregeld over de zeggenschap van huurders en het betrekken van bewoners bij beleid en beheer van woningen.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kunt u (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum1 juli 2015
huurdersorganisatie

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen