Wat betekent een zogenaamd huurbeding voor mij als huurder?

Wat betekent een zogenaamd huurbeding voor mij als huurder?

Gekleurde houten huisjes op huurcontract

Antwoord

Een huurbeding is een standaardbepaling die in (bijna) alle hypotheekakten is opgenomen. Hierin staat dat het verboden is om de koopwoning zonder schriftelijke toestemming van de bank te verhuren.

Is uw verhuurder een particulier die zijn eigen (koop)woning te huur aanbiedt dan is het dus verstandig om na te gaan of er in de hypotheekakte tussen uw verhuurder en de bank of andere hypotheekverstrekker zo'n beding is opgenomen. U kunt er van uitgaan dat dit meestal het geval is.

Zodra de eigenaar/verhuurder zijn betalingsverplichting aan de (hypotheek)bank niet langer nakomt en de bank de woning om die reden wenst te gaan verkopen, kan de bank zich op het huurbeding beroepen en bij de rechter ontruiming van de woning vorderen.

De rechter zal geen toestemming tot ontruiming geven als verwacht wordt dat verkoop in verhuurde staat (dus met voortduren van de huurovereenkomst) voldoende opbrengt om de nog openstaande hypotheekschuld te betalen.

In bepaalde situaties kan de bank zich niet op het huurbeding beroepen, bijvoorbeeld als de huurovereenkomst ouder is dan de hypotheek. Dat zal echter zelden het geval zijn.

Als de rechter toestemming geeft tot ontruiming, veroordeelt hij de huurder(s) tot ontruiming. Hierbij kan de rechter een ontruimingstermijn van maximaal één jaar vaststellen.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kunt u (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum16 december 2012
commerciële verhuur
huuropzegging

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen